НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

NEWSLETTER ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“

20.06.2018 г.
Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г. Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“ SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017 ...още

България започва първото си председателство на Съвета

1 януари 2018 г. бележи началото на българското председателство на Съвета, което ще продължи през следващите 6 месеца. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика....още

Посещение на министъра на труда и социалната политика в „Лозана” ЕАД – гр.София

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания, по покана на председателя на НФРИ Е.Тодорова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети едно от специализираните предприятия, осигуряващи устойчиви работни места за хора с намалена работоспособност - "Лозана" ЕАД, член на Националната федерация на работодателите на инвалиди. ...още

Трима от членовете на НФРИ с награди и отличие от годишните награди на МТСП за социални иновации, връчени на 14 декември 2017 г.

Икономическият растеж вече е невъзможен, без да отчитаме ролята на социалните предприятия, техният развиващ се потенциал и принос за постигане на икономически резултати, съчетани със социални цели....още

На 30 ноември 2017 г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа беше одобрен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания....още

Кръгла маса за политиките за хора с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария на 1 декември 2017 г.

По инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с отбелязване на 3 декември – Световния ден на хората с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария се проведе Кръгла маса за политиките за хора с увреждания под патронажа и почетното участие на Цвета Караянчева – председател на парламента на РБългария....още

Работна среща на членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания с Президента на Република България Румен Радев

На 30 ноември т.г. по покана на президентската институция се проведе среща на членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания с Президента на Република България Румен Радев. ...още

Внесена Декларация от национално представителните организации на и за хора с увреждания пред Президента на РБългария, 44-то Народно събрание на РБългария и Правителството на РБългария по повод отбелязване на Световния ден на хората с увреждания – 3 д

Световния ден на хората с увреждания - 3 декември e повод да поставим във фокуса на общественото внимание проблемите на тази социална група и да обсъдим резултатността на политиката за интегрирането им в обществото....още

Среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на 30.10.2017 г.

На 30.10.2017 г. в МТСП се проведе среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и национално представителните организации. ...още

Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София

Националната федерация на работодателите на инвалиди, водещ партньор на проекта INNOVENTER по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, организира срещата за началото на проекта на 26-27 октомври 2017 г. в хотел Aкорд в София....още

Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“ на 29-30 септември 2017 г. в София

В периода 29-30 септември 2017 г. се проведе Международната научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“...още

Становище на национално представителните организации на и за хора с увреждания относно Доклад от Зам.-министър на здравеопазването Светлана Йорданова относно Предложение за оптимизиране на медицинската експертиза

Основната ни изходна позиция е категоричното ни противопоставяне на възможното влошаване на положението на хората с увреждания в РБългария вследствие на реформата, която предстои. ...ощеВиж всички събития >>