НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

На 14 септември 2017 г. в МТСП се състоя редовно заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Заседанието води министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, като участие взеха и заместник-министрите Зорница Русинова, Росица Димитрова, изпълнителния директор на АХУ Минчо Коралски и др....още


На 12 септември 2017 г. в гр. Етрополе се проведе Информационен форум на тема „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“

МТСП в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, НФРИ и Община Етрополе проведе Информационен форум на тема „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“ на 12 септември 2017 г. в мултифункционалната зала на Община Етрополе....още

Предстоящи обучения на Академия Респонса в темите “Право и Човешки ресурси” и “Здраве и безопасност”

...още

Информационен форум „Социално предприемачество - предизвикателства и възможности за развитие в Южен Централен район” с международно участие” в гр.Хасково, 18 юли 2017 г.

Националната федерация на работодателите на инвалиди, съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Община Хасково, проведе Информационен форум с международно участие „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Южен централен район” на 18 юли 2017 г. в залата на Община Хасково....още

През м.юни и м.юли 2017 г. се проведоха три тренинг-обучения на работници и служители в специализираните предприятия Стопански дейности КЦМ” ООД, „Мальовица” ЕООД, „Мир Добрич” ООД и „Мир-И” ЕООД, членове на федерацията

Във връзка с проекта на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания се проведоха две изнесени обучения в гр.Обзор и едно изнесено обучение в гр.Св.Влас...още

Среща със заместник-областния управител на област Бургас – проф. Севдалина Турманкова

На 6 юли т.г. се проведе среща със заместник-областния управител на област Бургас - проф. Севдалина Турманкова и партньорите по международния проект Coach @ Work...още

Шеста международна среща 04-05 юли 2017 г. и провеждане на мобилности в периода 4–6 юли 2017 г., Бургас

Срещата започна с приветствие от координатора на проекта Мария Горанова и беше последвана от кратко въведение за организирането на дните на срещите, събитието за мултиплициране и посещенията за мобилност. ...още

Заключителна конференция „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения”, 6 юли 2017 г., Бургас

На 6-ти юли т.г. в Експо център „Флора“, гр. Бургас се проведе международната заключителна конференция на тема „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения“....още

Казусът ТЕЛК: Има ли решение и кога ще се приложи реформата в експертните лекарски комисии

Кога ще се намери ли цялостно решение на дълго отлаганите проблеми с трудово-експертните лекарски комисии?...още

Правителството ще се бори със 150 хил. нередовни ТЕЛК-ове

Дължим много на хората с увреждания, призна зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред Bulgaria ON AIR ...още

Бивш социален министър нарече "неправомерни" обвиненията за ТЕЛК-овете

Според Иван Нейков Бисер Петков няма да реши проблемите в социалната политика...още

Д-р Боряна Холевич: Действащата в момента наредба за издаване на ТЕЛК-ове е неадекватна

"Включва заболявания, които не инвалидизират и така доста хора се ползват от облагите, които решенията на комисията носи." Това коментира председателят на Сдружението на лекарите от ТЕЛК – София...ощеВиж всички събития >>