НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 22 юни 2016 г.

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на НСИХУ към Министерски съвет, на който бяха разгледани подготовката на нормативни промени, свързани с достъпността на архитектурната среда; проект на списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, както и проект за национална стратегия на хората с увреждания 2016-2020....още

Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания, 17-19 юни 2016 г, София

В периода 17-19 юни 2016 г. се проведе Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания в в МОЛ Парадайз, гр.София....още


На 8 юни т.г. среща в ИАНМСП за подорбяване конкурентоспособността на специализираните предприятия

На 8 юни 2016 г. се проведе работна среща между председателя на НФРИ и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП за сътрудничество и партньорство, инициирана от федерацията....още

Четвърта международна среща 30-31 май и участие от НФРИ в мобилности – 30 май – 2 юни 2016 г., Турция

На 30 май т.г. в Истанбул, Турция стартира Четвъртата международна среща, организирана от консорциум от партньори...още

Президентската институция търси подкрепа за младежи в неравностойно положение по инициативата „Подкрепи една мечта“

На 26 май 2016 г. под егидата на президента Росен Плевнелиев се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. В рамките на благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“ балът беше организиран за младежи в неравностойно положение от повече от 40 институции или услуги в общността....още

На 19 май т.г. се проведе семинар за разпространение на резултатите по проекта до момента

На 19-ти май 2016 г. в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр.София, НФРИ организира и проведе семинар за разпространение на резултатите до момента по проекта COACH@WORK, финансиран по програма Еразъм+, КД2 – сектор „Професионално образование и обучение”....още

Конгрес на хората с увреждания, 12-14 май - Одрин

По покана на Фондацията за хората с увреждания в Истанбул, Турция Е.Тодорова – председател на УС на Националната федерация на работодатели на хора с увреждания, Р.Драгошински – председател на КС и П.Вангелова – координатор по визитата на НФРИ взеха участие в Конгреса на хората с увреждания в Одрин, проведен на 12-14 май т.г....още

Семинар „Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020“

Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар на тема: "Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020”....още

Семинар „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания”

Председателят на НФРИ участва в първия семинар на Българска съдийска асоциация на тема „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ на 2 април 2016 г. в гр.Пловдив. ...още

Кръгла маса „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“

На 28 март в Народното събрание на Р България се проведе кръгла маса - дискусионен форум на тема „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“....още

Награди за нов продукт на специализирани предприятия

Работодатели на хора с увреждания, членове на НФРИ бяха отличени с плакет и грамота за „Нов продукт на Петия Европейски форум на социалното предприемачество – 2016”:...още

ПЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В периода 31 март – 3 април 2016 г. НФРИ представи своите добри практики на устойчиви предприятия за хора с увреждания по време на Еропейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е част от Петия Европейски форум за социално предприемачество. Съорганизатори на проявите са Европейската комисия, Европейският икономически и социален съвет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия, Министерство на труда и социалната политика, НС на ТПК, НФРИ и други неправителствени организации....ощеВиж всички събития >>