НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Онлайн форум „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември

Онлайн панаир „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември през интернет платформата Balkan Fair Online. ...още

С П И С Ъ К

за възлагане на поръчки на специализирани предприятия и кооперации, регистрирани в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания, производители на някои от стоките необходими за предпазване от COVID 19 и капацитетни възможности...още

Изложение на стоки на социалните предприятия и кооперации 3 - 5 декември 2019 г в София

3 - 5 декември 2019 г. от 10.00 до 19.00 часа...още

На 10 октомври в Пловдив ще се проведе Ателие „Мост между сетивата”

Ателие „Мост между сетивата” отваря врати на 10 октомври от 15.00 ч. във фоайето на Националния център за социална рехабилитация на слепи, ул.Ландос № 24 в гр.Пловдив....още

Отвари врати Националното изложение Доверете се на българското и на хората с увреждания

Изложението е част от Форума Дни на равните възможности, организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди...още

Форум Дни на равните възможности - Национално изложение - София

...още

Национално изложение Доверете се на българското и на хората с увреждания

Изложението е част от Форума Дни на равните възможности, организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди...още

SAT - система за самооценка на базата на въпросник

SAT е система за самооценка на базата на въпросник, съдържащи въпроси, подредени в икономически и организационни категории...още

Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER стартира отчитане на резултати

На 25 юни 2019 г. в хотел Аква в гр.Бургас стартира поредицата от отчитане на резултати по работен пакет 5 и 6 по проекта Иновентор, свързани с въвеждащи обучения и подготовка на съвместна обучителна мрежа. ...още

Представяне на INNOVENTER на Иновационния форум „Innovation in action“ в София

На 22 май т.г. в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, в София се проведе Иновационен форум „Innovation in action“ в рамките на изпълнение на проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“, финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“....още

Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа на партньорите от проведените обучения

На 9 и 10 май 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии по работните пакети D5x4, D6x1 & D6x3 за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Университета на Никозия, Кипър....още

Посещение на представители от консорциума по проект INNOVENTER в Осмия Европейски форум за социално предприемачество

Участници от партньорите по проекта ИНОВЕНТЪР посетиха Осмия Европейски форум за социално предприемачество като взеха участие в съпътстващата форума Конференция Публична политика за развитие на социалното предприемачество в Европа...ощеВиж всички събития >>