НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Уебинар Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.

На 1 юли НФРИ организира за своите членове специализирани предприятия онлайн семинар: Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.” ...още

Онлайн конференция „Качество на живот за всички. Оценка и насърчаване на качеството на живот на възрастни с тежки увреждания”

На 29 юни т.г. НФРИ взе участие в организираната от Европейската платформа за рехабилитация (EPR) заключителна конференция „Качество на живот за всички. Оценка и насърчаване на качеството на живот на възрастни с тежки увреждания”, която се проведе онлайн....още


Уебинар за популяризиране на социалното предприемачество

На 22 юни т.г. НФРИ взе участие в организираният от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи уебинар за популяризиране на социалното предприемачество....още

Уебинар „Сега и какво предстои? Практики и политики при заетостта на хора с увреждания.”

На 21 юни т.г. НФРИ взе участие в организирания от Европейската платформа за рехабилитация (EPR) уебинар „Сега и какво предстои? Практики и политики при заетостта на хора с увреждания.”...още

Обмяна на опит в Авис ЕООД, Бузовград

На 16 юни 2021 г. в „Авис” ЕООД, Бузовград, се проведе обмен на опит и добри практики между специализирани предприятия....още

Участие в КООП ФЕСТ Банкя 03-06 юни – Заедно с хората с увреждания!

„КООП ФЕСТ – БАНКЯ“ под мотото „Заедно с хората с увреждания“ обхвана дните от 3 до 6 юни с цел да подкрепи хората с увреждания с благотворителен базар и разнообразна фестивална програма....още

Семинари за представяне на доклад на Световна банка в областта на правата на хората с увреждания

НФРИ взе участие в семинари за представяне на доклад на Световна банка в областта на правата на хората с увреждания, проведени на на 14 април и на 28 април 2021 г....още

Семинар за специализирани предприятия, членове на федерацията в гр.Велинград

НФРИ организира и проведе специализиран семинар за предприятия на хора с увреждания, членове на федерацията на 22 април 2021 г. в гр.Велинград...още

Онлайн дискусия „Възможности - трудови умения - заетост - достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората“, 26 март 2021 г.

Онлайн дискусия „Възможности - трудови умения - заетост - достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората“, 26 март 2021 г....още

Наградите на БАИТ за 2020 г.

На 24.02.2021 г. приключи 10-то Юбилейно издание на "Наградите на БАИТ за 2020 г."....още

„Дни на отворените врати“ на Агенцията за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания проведе Дни на отворените врати от 9 до 15 февруари 2021 г. под формата на уебинари чрез платформата ZOOM за потенциални кандидатстващи по обявените от агенцията конкурси за финансиране на проекти през 2021 г....още

Уебинар Етика и протокол в комуникациите за специализираните предприятия

НФРИ организира и проведе за своите членове онлайн семинар на 11.02.2021 г. на който бяха разгледани различни аспекти при комуникациите в Интернет - комуникационен план и „тон” в дигиталните канали, комуникация при различните поколения Интернет-потребители и NETикет в Web 2.0....ощеВиж всички събития >>