НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER стартира отчитане на резултати

На 25 юни 2019 г. в хотел Аква в гр.Бургас стартира поредицата от отчитане на резултати по работен пакет 5 и 6 по проекта Иновентор, свързани с въвеждащи обучения и подготовка на съвместна обучителна мрежа. ...още

Представяне на INNOVENTER на Иновационния форум „Innovation in action“ в София

На 22 май т.г. в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, в София се проведе Иновационен форум „Innovation in action“ в рамките на изпълнение на проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“, финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“....още

Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа на партньорите от проведените обучения

На 9 и 10 май 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии по работните пакети D5x4, D6x1 & D6x3 за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Университета на Никозия, Кипър....още

Посещение на представители от консорциума по проект INNOVENTER в Осмия Европейски форум за социално предприемачество

Участници от партньорите по проекта ИНОВЕНТЪР посетиха Осмия Европейски форум за социално предприемачество като взеха участие в съпътстващата форума Конференция Публична политика за развитие на социалното предприемачество в Европа...още

Представяне на проекта Иновентър по време на Осмия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив

В периода 28-30 март 2019 г. в Международен панаир АД – гр.Пловдив, НФРИ участва със свой изложбен щанд за представяне на проекта INNOVENTER и популаризиране на разработената обучителна програма за Социално предприемачество и пилотирането на обучителните дейности през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства....още

Форум по заетостта по проект INNOVENTER

В периода 28-30 март 2019 в гр. София НФРИ организира форум по заетостта по проекта INNOVENTER за насърчаване на социалното предприемачество....още

Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество

По този начин пилотно бяха обучени участниците включили се в обучителната програма по проекта в двете й форми: дистанционна - онлайн среда за предварителна самоподготовка и смесена, която включва предварителна самоподготовка на участниците и двудневни интерактивни обучения в горепосочените дати. ...още

Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа и работен пакет Обучителен опит от партньори

На 21 и 22 февруари 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Психиатричната клиника на Атина в Гърция. ...още

В Атина се проведе международна среща по проект INNOVENTER

NNOVENTER, фокусиран върху създаването на обучителна програма в областта на социалното предприемачество и малките и средни предприятия, събира в Атина партньори по проекта, експерти и обучители от Албания, Гърция, България, Кипър и Македония в периода 19-21 февруари т.г....още

NEWSLETTER ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“

20.06.2018 г.
Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г. Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“ SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017 ...още

България започва първото си председателство на Съвета

1 януари 2018 г. бележи началото на българското председателство на Съвета, което ще продължи през следващите 6 месеца. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика....още

Посещение на министъра на труда и социалната политика в „Лозана” ЕАД – гр.София

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания, по покана на председателя на НФРИ Е.Тодорова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети едно от специализираните предприятия, осигуряващи устойчиви работни места за хора с намалена работоспособност - "Лозана" ЕАД, член на Националната федерация на работодателите на инвалиди. ...ощеВиж всички събития >>