НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания”

На 29.03.2017 г. от 11.00 часа ще се проведе Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания” в гр. София, бул.Дондуков 11....още


ПОКАНА ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ в периода от 30 март – 2 април 2017 г. от 10.00 до 18.00 часа...още

Първо заседание на Организационния комитет на Шестия европейски форум за социално предприемачество

На 20 февруари 2017 г. в залата на бул.Дондуков 11 се проведе първото заседание на Организационния комитет на Шестия европейски форум за социално предприемачество....още

Конференция „Подкрепа за заетост на хората с увреждания”

На 6.07.2017 г. в гр.Бургас, хотел Аква, бул.”Демокрация”, ще се проведе Конференция „Подкрепа за заетост на хора с увреждания”. ...още

Пета международна среща 10-11 януари и участие от НФРИ в мобилности – 10 май – 12 януари 2017 г., Испания

На 10 януари т.г. във Валенсия, Испания стартира Петата международна среща, организирана от консорциум от партньори, включващ Националната федерация на работодателите на инвалиди и още 6 организации от България, Австрия, Испания и Турция по Проект № 2014-1-BG01-KA202-001529 „Коучинг (Наставничество) на работното място - EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетентности на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на програма Еразъм + по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”....още

Лозана ЕАД, член на НФРИ с първа награда в годишните национални награди за Социални иновации, свързани със заетост

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи Годишните награди за социални иновации за втора поредна година. ...още

Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания ще отбележи Деня на хората с увреждания

Тази година Денят на хората с увреждания ще бъде отбелязан с конференция, която ще се проведе на 29-30 ноември 2016 в Брюксел....още

lll-ти българо-руски бизнес форум с двустранни срещи в Пловдив

В периода 26-30 септември 2016 г. в България се осъществи посещение на руска бизнес делегация. ...още

Приключи набирането на кандидатури за включване в тестването на пилотната професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана от НФРИ и партньорите по проект Coach@Work

От 30 септември т.г. стартира пилотната професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана в рамките на проект Coach@Work, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия....още

Работна среща на Националния консултативен борд по проект Coach@Work, организирана от НФРИ и партньорите по проекта

На 30.09.2016 г. в гр.София се проведе работна среща на Националния консултативен борд по проект COACH@WORK....още

Покана за включване в пилотна професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана от НФРИ и партньорите по проект Coach@Work

НФРИ има удоволствието да покани своите членове и партньори да вземат участие в пилотна професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана в рамките на проект Coach@Work, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия....още

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 22 юни 2016 г.

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на НСИХУ към Министерски съвет, на който бяха разгледани подготовката на нормативни промени, свързани с достъпността на архитектурната среда; проект на списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, както и проект за национална стратегия на хората с увреждания 2016-2020....ощеВиж всички събития >>