НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

„Дни на отворените врати“ на Агенцията за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания проведе Дни на отворените врати от 9 до 15 февруари 2021 г. под формата на уебинари чрез платформата ZOOM за потенциални кандидатстващи по обявените от агенцията конкурси за финансиране на проекти през 2021 г....още

Уебинар Етика и протокол в комуникациите за специализираните предприятия

НФРИ организира и проведе за своите членове онлайн семинар на 11.02.2021 г. на който бяха разгледани различни аспекти при комуникациите в Интернет - комуникационен план и „тон” в дигиталните канали, комуникация при различните поколения Интернет-потребители и NETикет в Web 2.0....още

Семинар Годишно данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г. за специализираните предприятия

НФРИ организира и проведе за своите членове двудневен учебен онлайн семинар на 4 и 5.02.2021 г. на който бяха разяснени конкретни казуси по годишното данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия....още

Проект „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 по Програма Еразъм+

На 21 януари 2021 г. се проведе онлайн работна среща по проекта „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 CSRin4.0 (2020-1-BG01-KA203-079025) по Програма Еразъм+ на Европейската комисия....още

На 28 януари 2021 се проведе Уебинар Възможности за финансиране на специализираните предприятия

НФРИ проведе онлайн семинар за ръководители и служители на тема: „Възможности за ползване на финансови инструменти от специализираните предприятия” на 28 януари 2020 г. с лектор Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес....още

На 21 и 22 януари 2021 се проведе Уебинар Успешното онлайн присъствие на специализираните предприятия

НФРИ проведе за своите членове уебинар за ръководители и служители от специализираните предприятия и кооперации на тема: „Успешното онлайн присъствие на специализираните предприятия”....още

МТСП връчи награди за социална иновация за 2020 г.

На 14.12.2020 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе церемонията по награждаване с Годишната национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика) на отличените участници в конкурса....още

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира серия безплатни онлайн обучения

Организираните обучения от ИАНМСП, са в полза на МСП в настоящите условия на епидемична обстановка....още

Безплатна платформа за обучения на Европейската банка за възстановяване и развитие в подкрепа на МСП

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни компании (МСП), изправени пред икономическия ефект от корона вирус пандемията....още

Онлайн панаир Работодатели с големи сърца в Световната седмица на предприемачеството

Пандемията COVID 19 задълбочи още повече необходимостта от развитие на дигиталния маркетинг. Прекъсването на „нормалния“ бизнес процес даде възможност на компаниите да разберат ключовата роля на е-маркетинг, отговорен за технологичното развитие на един надежден и добре работещ бизнес, разпознаваем в дигиталното пространство, но не само това....още

Онлайн форум „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември

Онлайн панаир „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември през интернет платформата Balkan Fair Online. ...още

Онлайн дискусия на Европейската комисия относно Директивата за уеб достъпност

Председателят на НФРИ взе участие в онлайн дискусията за уеб достъпност, организиран от Европейската комисия на 23 септември т.г....ощеВиж всички събития >>