INNOVENTER (BG)

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

• Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди

• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“

• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив

• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания

• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър

• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция

• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония

• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

ПРОЕКТНА ИДЕЯ

Целта на проекта е да допринесе за растежа и конкуретноспособността посредством иновации, прилагайки социални иновационни аспекти в обучението по социално предприемачество с подкрепата на съвместна Предприемаческа обучителна мрежа.

Същността на проекта е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на МСП и развитие на предприемачеството чрез вкарване на социални аспекти в страните-участници и извън тях.

ЦЕЛИ

• Разработване на учебна програма и обучителни теми, които да увеличат конкурентоспособността на МСП чрез посещения на обучители на разменни начала.

• Прилагане на нови, иновативни обучение и методи/ инструменти (онлайн/ мобилна платформа) чрез трансфер на знания и технологии.

• Подпомагане на обучения, насочени към стартъп бизнеси.

• Разпространяване на информация сред обучителни институции и бизнес кръгове в региона Балкани-Средиземно море (вкл. трансфер на най-добри практики и ноу-хау), за да се подобри качеството на професионалното обучение, което да отговаря по-добре на нужните умения за пазара на труда.

• Подкрепа при създаването на партньорства между обучителни/ образователни центрове, насочени към актуализация на уменията на предприемачите чрез общи програми, пригодени към нуждите на МСП.

• Организиране на обучения, подкрепящи предприемаческите начин на мислене /умения/ капацитет, насочени еднакво към безработни и други групи в затруднено положение.

• Създаване на връзка на транснационално ниво между предприемачи и подобряване на конкурентоспособността чрез споделяне на най-добри практики/ знание, създаване на общи методологии и предразполагане към създаване на ментори вътре в МСП.

• Създаване на мрежа от транснационални ментори, които имат желание да участват в новосъздадени/ млади бизнеси.

• Стимулиране на участие от страна на местни/ регионални/ национални власти с цел включване на бедни/ групи в затруднено положение.

За контакти: Вера Велева, nfrisofia@abv.bg

Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

 • https://innoventer.eu
 • Резюме на проекта
 • ПУБЛИКАЦИИ

  --------------------------------------------

  Представяне на Иновентър по време на наградите за социална иновация за 2019 г. И Втория регионален форум за социално предприемачество в София
  03.12.2019

  Ежегодно МТСП връчва наградите на отличените участници в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) - 2019 г. Церемонията се състоя на 3 декември т.г. в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество, организиран от Министерството на труда и социалната политика и НС на ТПК. Второ място в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ е за „Работоспособни.бг“ ЕООД, член на федерацията.
  „Мальовица” ЕООД от Самоков, отново член на федерацията, спечели второ място в категория „Социални иновации, свързани със заетост“.
  По време на форума и връчването на наградите беше презентирана обучителната програма по Иновентър отделен кът с презентационна маса и дипляни.

  --------------------------------------------

  Участие на НФРИ в Конференцията по социална икономика ESER 2019, Никозия, Кипър и семинар по проекта Иновентър, Никозия Кипър – 02-03 декември 2019
  03.12.2019

  Експерти от НФРИ взеха участие в организираната от Кипърската търговско-промишлена палата и Генерална дирекция за европейски програми, координация и развитие на Република Кипър семинар и конференция в рамките на проекта INNOVENTER, съфинансиран от програмата Interreg Balkan Med и Европейската социална инициатива (Европейски региони / региони на социалната икономика) на Европейската комисия.
  Работната среща се фокусира върху уменията на социалните предприемачи за устойчивото развитие на своя бизнес, с акцент върху предприемачите и професионалните обучители. Конференцията направи преглед на екосистемата на социалното предприемачество на европейско и национално ниво и добри практики и примери от Кипър, Албания, България и Гърция. Участие взеха различни заинтересовани страни, политици, местни власти, организации с нестопанска цел, НПО, студенти, социални предприемачи, собственици на фирми, професионални обучители и др.
  Инициативата на Европейската комисия за европейски социални икономики (ESER) има за цел да допринесе за създаването на ефективни партньорства и мрежи между регионални и местни участници в социалната икономика за насърчаване на добавената стойност и ползите от социалната икономика.
  По време на срещите беше представена учебната програма по проекта INNOVENTER в своите 15 модула, специално разработени за социални предприемачи, които желаят да повишат своите умения и умения.

  --------------------------------------------

  Представяне на обучителната програма по Иновентър
  15.11.2019

  Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри обучителна програма по политиката на социалната икономика. Обучението се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика. Обучението се проведе във връзка с актуалните условия относно развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, особено след приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика през 2018 г., Така оформената правна рамка на сектора на социалната и солидарна икономика е основа за създаване на обучителни програми, които да подготвят обучители по тази все още нова политика, която е сравнително млада в спектъра от политики, които се развиват на национално ниво. Е.Тодорова представи пред учасниците обучителната платформа разработена по проекта Иновентър.

  --------------------------------------------

  Работна среща с организации на работодатели проекта Иновентър
  15.11.2019

  На 15.11.2019, в гр.София се проведе работна среща с организации на работодатели. Срещата беше част от проекта Иновентър. Целта беше да се популяризират резултатите от проекта, да се представи обучителната платформа и да бъдат мотивирани повече работодатели да се включат в обучението.

  --------------------------------------------

  Информационно събитие по Иновентър за представяне на работни пакети 5 и 6
  14.11.2019

  На 14.11.2019, в гр.София се проведе информационно събитие по работни пакети 5 и 6 от проекта Иновентър. Освен представените резултати акцент беше поставен върху насърчаване на социалното предприемачество и устойчивото развитие на местните общности. На срещата бяха представени иновативни практики, свързани с насърчаване на социалното предприемачество и ролята на малкият бизнес – основен играч в социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика! Или как да бъдем полезни на себе си и на другите! Триадата – PEOPLE/PLANET/PROFIT. Бяха представени ъвеждащите обучения и подготовка на съвместната обучителна мрежа и приложение и експлоатация
  Анализ на нуждите и начини за акредитация на нова професия „Социално предприемачество“

  --------------------------------------------

  Информационно събитие по Иновентър за представяне на работни пакети 5 и 6
  12.11.2019

  На 12.11.2019, в гр.Благоевград се проведе информационно събитие по работни пакети 5 и 6 от проекта Иновентър. Освен представените резултати акцент беше поставен върху насърчаване на социалното предприемачество и устойчивото развитие на местните общности. На срещата бяха представени иновативни практики, свързани с насърчаване на социалното предприемачество и ролята на малкият бизнес – основен играч в социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика! Или как да бъдем полезни на себе си и на другите! Триадата – PEOPLE/PLANET/PROFIT. Бяха представени въвеждащите обучения и подготовка на съвместната обучителна мрежа и приложение и експлоатация
  Анализ на нуждите и начини за ак редитация на нова професия „Социално предприемачество“

  --------------------------------------------

  Представяне на резултатите по Иновентър по време на Дните на равните възможности и Доверете се на българското и хората с увреждания
  12.10.2019

  От 8 до 12 октомври т.г. в Изложбена зала ЦУМ в гр.София се проведоха Дните на равните възможности, които бяха открити от Минчо Коралски, изп.директор на АХУ. В рамките на дните се проведе изложение „Доверете се на българското и на хората с увреждания. В дните на събитията беше проведен кариерен форум с представяне на добри практики за социално предприемачество и заетост. Продуктите на предприятията за хора с увреждания бяха едни от най-търсените от посетителите на изложението.
  Национаното изложение „Доверете се на българското и на хората с увреждания”:
  • Събра на едно място предприятия на хора с увреждания и търсещи заетост;
  • Участието в изложбата даде възможност за представяне на предприятията и социалните предприемачи и представяне на продуктите;
  • Предоставена беше възможност за директна среща на предприятията на хората с увреждания с потребителя – социални предприемачи.
  • Представи резултатите по проекта Иновентър със собствен изложбен щанд.

  --------------------------------------------

  Представяне на добри практики в областта на социалното предприемачество в Скопие, Северна Македония
  03.10.2019

  На 2 и 3 октомври 2019 г. в Скопие, Северна Македония се проведе поредният международен семинар по проект INNOVENTER, на който бяха представени добри практики във връзка с обученията по социално предприемачество. Експертите на федерацията Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска представиха основни дейности за насърчаване на предприемачеството по проект INNOVENTER, в рамките на активно взаимодействие с представители на бизнеса, неправителствени организации от страната и чужбина.
  Интерес предизвикаха и презентациите на всички участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония.
  В рамките на международното събитие домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, представиха добра практика местен ресторант, в който основната част от персонала са хора с увреждания. Ресторантът е пример за успешна реализация на социално предприемачество, като възможност за трудова интеграция на хора в неравностойно положение и начин те да получават достойни доходи от своята дейност.

  --------------------------------------------

  Представители на НФРИ участваха в семинар по социално предприемачество в Кипър.
  24.07.2019

  В Кипър, Никозия в зала Театър ЮНЕСКО на Кипърския университет се проведе съвместен семинар-обучение с партньорите по проекта Иновентър. От страна на НФРИ участие взеха социални предприемачи от малки и средни предприятия от системата на федерацията. Елеонора Негулова, експерт на федерацията, представи НФРИ с темата Социално предприемачество и опитът на НФРИ.
  Своят опит представиха участниците на Кипър, Гърция и Албания по темите „Предизвикателства пред развитието на социалното предприемачество”, „Използване на социалните медии за насърчаване на социалното предприемачество”, „Професионално обучение и схеми за заетост за хора с увреждания, вкл.стимулиране на наемането им на работа”, „Обучение за трудова заетост и социално включване на мигранти и бежанци: проектът PandPAS.
  Интересен момент при организацията от страна на домакините беше учцебното посещение на Агия Скепи, най-добра практика на действащо социално предприятие, комуна за лечение на наркотични зависимости, предоставяща услугата на 35 човека. Някои от потребителите на услугата биват назначени на работа. Младежите имат възможност да упражняват различен вид труд – 4 ферми за 700 кокошки във всяка от тух, цех за пакетиране на биологични храни, екологична пекарна на хляб, отглеждане на ягоди, производство на разсад за зеленчуци, върху територия отстъпена от църквата до момента, в който проектът продължава да работи. На първия етап на услугата за период от 20 години. Над 2ь5 млн.евро са приходите от проекта за една година. Клиентите на услугата не заплащат за свой престой в комуната и на практика участват в т.нар.социално предприемачество. Кооперативното обучение цели обучение в екип като се обучават един от друг и второ, сътрудничество между институциите – изпълнителна власт, бизнес структури, НПО.

  --------------------------------------------

  Среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания.
  12.07.2019

  На 11 и 12 юли 2019 г. се проведе среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания.
  Делегация от НФРИ взе активно участие в международен работен семинар за споделяне на опита по обучения в Социално предприемачество по мрежа WWW.INNOVENTER.EU в Дурас (Драч), Албания с представители от Албания, България, Гърция и Северна Македония.
  Представителите на НФРИ запознаха с опита си и реалната картина по социално предприемачество в България.
  Делегатите успяха да проучат и опита на другите участници в семинара.

  --------------------------------------------

  Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER стартира отчитане на резултати
  25.06.2019

  На 25 юни 2019 г. в хотел Аква в гр.Бургас стартира поредицата от отчитане на резултати по работен пакет 5 и 6 по проекта Иновентор, свързани с въвеждащи обучения и подготовка на съвместна обучителна мрежа.
  По време на срещите бяха засегнати теми за стартиране на социално предприемачество и разяснения за възможности към настоящия момент за финансиране по на идеи, които бяха представени от водещите експерти на НФРИ в проекта Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска.

  --------------------------------------------

  Представяне на INNOVENTER на Иновационния форум „Innovation in action“ в София
  22.05.2019

  На 22 май т.г. в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, в София се проведе Иновационен форум „Innovation in action“ в рамките на изпълнение на проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“, финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.
  НФРИ участва в излжбената част със свой щанд за представяне на INNOVENTER пред различни заинтересовани страни участници във форума. Представители на държавни и местни органи, малки и средни предприятия, неправителствени организации, академични среди и медии бяха запознати с разработената обучителна програма за Социално предприемачество и поканени да се включат в пилотното обучение.

  --------------------------------------------

  Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа на партньорите от проведените обучения
  13.05.2019

  На 9 и 10 май 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии по работните пакети D5x4, D6x1 & D6x3 за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Университета на Никозия, Кипър. По време на сесиите всички партньори от регион Балкани-Средиземно море представи своя опит от проведените обучения по Социално предприемачество до момента в различни аспекти и за различните участници в тях.
  Държавни институции на Кипър представиха политиката по отношение на социалните предприятия и социалното предприемачество.
  Елеонора Негулова от НФРИ представи възможностите за заетост в социалните предприятия.
  НФРИ продължава да работи за успешното изпълнение на проекта.

  --------------------------------------------

  Посещение на представители от консорциума по проект INNOVENTER в Осмия Европейски форум за социално предприемачество
  01.04.2019

  Участници от партньорите по проекта ИНОВЕНТЪР посетиха Осмия Европейски форум за социално предприемачество като взеха участие в съпътстващата форума Конференция Публична политика за развитие на социалното предприемачество в Европа и се запознаха на място със социални предприемачи от България и Европа.
  Партньори от консорциума участваха и със собствени изложбени щандове в Осмия Европейски форум за социално предприемачество.

  --------------------------------------------

  Представяне на проекта Иновентър по време на Осмия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив
  01.04.2019

  В периода 28-30 март 2019 г. в Международен панаир АД – гр.Пловдив, НФРИ участва със свой изложбен щанд за представяне на проекта INNOVENTER и популаризиране на разработената обучителна програма за Социално предприемачество и пилотирането на обучителните дейности през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства.

  --------------------------------------------

  Форум по заетостта по проект INNOVENTER
  01.04.2019

  В периода 28-30 март 2019 в гр. София НФРИ организира форум по заетостта по проекта INNOVENTER за насърчаване на социалното предприемачество.
  Експерти от Агенцията по заетостта представиха възможностите за заетост в социалните предприятия по националните мерки за насърчаване на заетостта и по Националната програма за заетост на хора с трайни увреждания.
  Възможностите за заетост в специализираните предприятия на хора с увреждания и самостоятелен бизнес чрез методиките на АХУ представиха експерти от Агенцията за хора с увреждания.
  Партньорите по проекта имаха възможност да споделят политиките за заетост и добри практики в страните - партньори по проекта.
  Делегациите от участници от българските партньори бяха най-многобройни като представиха своите презентации и взеха активно участие в дискусиите с представителите на националните агенции АЗ и АХУ.
  Интерес предизвика темата за дигиталните помощни технологии, като беше представено портативно устройство за изкуствено зрение – OrCam MyEye 2.0 на израелската компания OrCam. Оригиналното устройство OrCam MyEye стартира през 2015 г., а през 2017 г. излиза следващото поколение - OrCam MyEye 2.0. OrCam MyEye е най-модерната технология, която е в помощ на незрящи хора или хора със зрителни увреждания, както възрастни, така и деца. Устройството тежи само 22,5 грама и може да се монтира магнитно на почти всички рамки за очила.
  В края на деня гостите от страните партньори посетиха VIII European Forum on Social Entrepreneurship, където се запознаха на място с работодатели в социалното предприемачество.

  --------------------------------------------

  Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER проведе три специализирани обучения за Социално предприемачество
  29.03.2019

  В периода м.февруари-м.март 2019 г. стартираха пилотните обучения по Социално предприемачество по проекта Иновентор чрез двудневни интерактивни обучения:
  • 25 и 26 февруари 2019 г. в гр.София, залата на ет.9, ресторант „Панорама”, бул.Дондуков № 11

  • 15 и 16 март 2019 в гр.Благоевград, залата на Университетски център „Бачиново”

  • 22 и 23 март 2019 в гр.Бургас, залата на хотел Аква, бул.Демокрация

  Програмата за обучение по социално предприемачество е приложена чрез микс от въвеждащи сесии, дистанционно представени сесии през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства и сесии лице в лице.
  Формираха се смесени екипи от работодателите за представяне на проектни бизнес идеи. По време на обученията освен теоретичния материал, бяха засегнати теми за идентифициране на възможности на всеки участник да развие социално предприемачество и бяха разработени конкретни идеи за стартиране на социално предприемачество. Обучението се проведе с лекторите Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска.
  Те и отговорните ръководители на екипи подкрепяха участниците при разработването на шаблони за предприемачески инициативи.
  По този начин пилотно бяха обучени участниците включили се в обучителната програма по проекта в двете й форми: дистанционна - онлайн среда за предварителна самоподготовка и смесена, която включва предварителна самоподготовка на участниците и двудневни интерактивни обучения в горепосочените дати.

  --------------------------------------------

  Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество
  18.03.2019

  В периода 13 - 15 март 2019 г. председателят на федерацията и екипа по проекта от НФРИ взеха участие в организираната от Русенския университет „Ангел Кънчев” работна среща за внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по предприемачество.
  Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белове приветства гостите с добре дошли в Русенския университет. Той отбеляза, че висшето училище винаги е създавало благоприятна среда за срещането на различни институции, които да дискутират идеи, добри практики и предизвикателства пред обществото.
  Участници в семинара бяха представители на образователни институции от София, Пловдив, Разград и Силистра, които споделиха своя опит от обученията по Социално предприемачество. От своя страна екипът на Русенския университет запозна участниците с възможности за обучения на учители по Наредба 12 през Центъра за продължаващо обучение на РУ "Ангел Кънчев" по програма, разработена в рамките на проект INNOVENTER. Партньорските организации от страната, представиха своя опит, а НФРИ направи и преглед на социалните предприятия и предприемачество в страната.

  --------------------------------------------

  Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа и работен пакет Обучителен опит от партньори
  22.02.2019

  На 21 и 22 февруари 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Психиатричната клиника на Атина в Гърция. По време на сесиите от една страна се представи опита на различни обучители от партньорските страни, а от друга страна се проучи опита на чуждестранните партньори на консорциума в обученията по Социално предприемачество.
  НФРИ продължава да работи за успешното изпълнение на проекта.

  --------------------------------------------

  В Атина се проведе международна среща по проект INNOVENTER
  22.02.2019

  NNOVENTER, фокусиран върху създаването на обучителна програма в областта на социалното предприемачество и малките и средни предприятия, събира в Атина партньори по проекта, експерти и обучители от Албания, Гърция, България, Кипър и Македония в периода 19-21 февруари т.г.
  На 19 и 20 февруари 2019 г. в Атина, Гърция се проведе 4-та международна среща на партньорите по проекта.

  --------------------------------------------

  НФРИ представи ИНОВЕНТЪР на два регионални форума за социално предприемачество
  13.12.2018

  В периода м.ноември – м.декември 2018 г. се проведоха регионални форума за социално предприемачество за стимулиране и популяризиране на дейността на социалните предприятия и кооперации, които предоставят локално своите продукти или услуги.
  Регионалните форуми целят идентифицирането и популяризирането на социалното предприемачество сред местната общност и превръщането в традиционна проява, която да се развива постепенно, обхващайки всички региони в България.
  - Регионален форум за социално предприемачество на 9-11 ноември 2018 г. в гр.Варна, в зала Пресцентър на Фестивалния и конгресен център.
  Форумът се проведе с две събития – изложение-базар на стоки и кръгла маса в два панела „Социално предприемачество, социална цел, социална добавена стойност” и „Регионални предизвикателства пред развитието на социалната икономика”.
  - Регионален форум за социално предприемачество на 11-13 декември 2018 г. в гр.София, зала Универсиада.
  Форумът включваше три събития:
  - Изложение-базар на стоки и услуги на социалните предприятия и кооперации;
  = Кръгла маса на тема „Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град” на 12.12.2018 г. в УНСС;
  - Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика” на 13.12.2018 г. в УНСС.
  Това са първите регионални форуми, извън Европейският ежегоден панаир в Пловдив, организирани на месно ниво за популяризиране на стоките и услугите произвеждани и предоставяни от социалните предприятия за хора с увреждания в България.
  Участие в проявите в двата форума взеха представители на общините в региона, регионалните представителствана държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, представители на научните среди и местната общност, работодатели, академични среди, граждани от регионите.
  По време на събитията, част от регионалните форуми, федерацията запозна посетителите с проекта Иновентър, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г. Акцент в разговорите бяха възможностите за включване в обучителната платформа по проект Иновентър.
  Посетителите получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с идеята на проекта за иновативна програма за професионално обучение.
  Участието в двата регионални форума за социално предприемачество допринесе за ползотворни контакти и включване на потенциални участници в иновативния курс по социално предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение по проекта INNOVENTER. По този начин федерацията създаде предпоставки за популяризиране на създадената иновативна програма за професионално обучение и включване на повече заинтересовани участници в онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене по INNOVENTER.

  --------------------------------------------

  Национални награди за социални иновации
  11.12.2018

  На 11 декември 2018 г. в гр.София в рамките на награждаването за социални иновации, организирано от Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации, НФРИ представи проекта Иновентър, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ на Европейския съюз за транснационално сътрудничество.
  Посетителите получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с възможността от включване в иновативния курс по социално предприемачество INNOVENTER чрез онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене.

  --------------------------------------------

  Работен обяд с участници в пилотното обучение по социално предприемачество
  10.12.2018

  НФРИ организира работен обяд в градовете София на 29 ноември, Благоевград на 30 ноември и Бургас на 10 декември т.г. за набиране на пилотиращи участници в обучението по социално предприемачество INNOVENTER.
  Обучителите доц.-Маргарита Бакрачева, Елеонора Негулова и Цветка Петралийска представиха предстоящото обучение по проекта INNOVENTER. Бяха споделени инициативи и опит на бъдещите участници в пилотирането, както и се представиха допълнителни уточнения по логистиката по обучението.
  Срещите са част от изпълнението на проект INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.

  София, 29.11.2018

  Благоевград, 30.11.2018

  Бургас, 10.12.2018

  --------------------------------------------

  Проект INNOVENTER дава своя принос в организиране на разширен цикъл за дистанционно обучение и създаване на мрежа за обучително сътрудничество по социално предприемачество
  29.11.2018

  На 26 и 27 ноември 2018 година в гр. София се проведоха събития по проекта с международно участие, в които експерти от България, Гърция, Македония, Албания и Кипър обсъждаха постигнатото по проект INNOVENTER. Целта на срещите бе да се обмени опит и експертиза относно начините, по които ще се организира разширения цикъл за дистанционно обучение по Програмата за социално предприемачество, чиято пилотна фаза предстои да се реализира в петте страни от обхвата на Програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, финансираща проекта. Основната идея на програмата е да предложи професионално ориентирано обучение по социално предприемачество, така че предприемачите да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители.
  Експерти от партньорските организации споделиха своите виждания относно иновативния начин на обучение, който предстои да се приложи, посредством уводни сесии, допълващи сесии за дистанционно обучение чрез електронните инструменти /електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства чрез Google Play/ и обучителни сесии от съвместен екип с включване на широка група от обучаеми по места.
  В дискусията особено ценни бяха вижданията на учителите от средното образование, които дадоха своята гледна точка към пилотната фаза на обучителната програма.
  Водещият партньор – Национална федерация на работодателите на инвалиди представи напредъка по предложенията за включване на нова професия и нови специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и нови позиции в Националната класификация на професиите и длъжностите в България.
  Представители на МТСП направиха кратко представяне на Закона за предприятията от социалната и солидарната икономика в контекста на възможностите, които се откриват пред социалното предприемачество в България.
  През втория ден от срещите акцент бе Планът за създаване на мрежа за обучително сътрудничество в България и обратната връзка от участниците относно тяхното включване в нея. От заявения интерес се видя, че мрежата има потенциал и предстои нейното неформално структуриране. Включването е без ограничения и на доброволен принцип, споделяйки идеите на INNOVENTER.
  В дискусиите и разговорите по време на двата дни бяха споделени добри практики, които ще се полват по време на пилотната фаза на обучението.

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за представяне на модулите на Обучителна програма за Социално предприeмачество INNOVENTER
  29.10.2018

  През м.октомври 2018 г. НФРИ проведе три информационни работни среши за представяне на модулите на Обучителна програма за Социално предприeмачество INNOVENTER пред аудитория от малки и средни предприятия, представители на местната власт и неправителствения сектор. Тези срещи са част от изпълнението на проект INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.
  Един от основните резултати е свързан с разработената обучителна програма за социално предприeмачество, която е предвидено да бъде прпиложена по един иновативен начин чрез микс от въвеждащи сесии, дистанционно представени сесии през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства и сесии лице в лице.

  Благоевград, 12-13 октомври 2018

  БСофия, 19-20 октомври 2018

  Бургас, 26-27 октомври 2018

  --------------------------------------------

  Международна работна среща по проекта за социално предприемачество ИНОВЕНТЪР, Никозия, Кипър
  20.09.2018

  На 18 и 19 септември 2018 г. в Никозия, Кипър се проведе третата работна среща по проект Иновентър. Обсъдиха се различни възможности за подобряване на обучението по социално предприемачество в няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта предстоят пробни обучения с обучители от различни държави.
  На 20 и 21 септември 2018 г. доц. д-р Маргарита Бакрачева и Елеонора Негулова представители на НФРИ. Д-р Иван Карагьозов в качеството си на фасилитатор, засегна темата за етиката и морала в социалното предприемачество и запознаха международните партньорите с алтернативни подходи за представяне на обучителната програма за насърчаване на социалното предприемачество от обучителите.
  Проведе се и обучение за използване на онлайн и мобилни платформи (налични в Google Play под "INNOVENTER") INNOVENTER. Версиите са достъпни за англоезичните страни, Албания, България, Кипър, Македония и Гърция.

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
  11.07.2018

  НФРИ проведе три информационни работни реши за Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР:
  - 3 юли 2018 година, Благоевград
  На 3 юли 2018 година в базата на Югозападния университет в Бачиново се проведе информационна среща Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР. В нея взеха участие преподаватели от Стопанския факултет и факултетите по Социология, предприемачи и неправителствени организации. Тази среща надграждаше с мнения предходните, проведени в Благоевград. Видимо интересът към обучителната програма се разраства. Установи се, че определени модули от нея могат да бъдат включени в програмата по предприемачество на Стопанския факултет. Социолозите също констатираха ползи от включването на темите на ИНОВЕНТЪР в техните курсове. Дискусията обхвана и начина на провеждане на пилотното обучение. Участниците заявиха интерес да се включат в него.
  - 4 юли 2018 година, София
  На 4 юли 2018 година в конферентната зала на хотел Сити бест Уестърн се проведе информационна среща на тема „Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР“. В нея взеха участие микро и малки предприятия, неправителствени организации, представители на институции на хора с увреждания. На срещата беше представена обучителната програма по социално предприемачество по отделните обучителни модули, както и индикативния график на следващите дейности по проекта. Участниците в срещата оживено дискутираха как всеки един от тях би могъл да допринесе за популяризирането на целите и резултатите по проекта, както и кои са възможностите за мултиплициращи ефекти. Беше препоръчано на НФРИ като водищ партньор да предложи на изп. директор на Агенцията за хора с увреждания да бъде разработена специална методика, която да насърчава и финансово подпомага социалното предприемачество. Други участници предложиха да се установи връзка с Фонда за микрокредитиране и да се види дали могат да се предложат инструменти за целево финансиране на стартиращи социални предприемачи, предвид на факта че като първи рисков фактор, желаещите да започнат икономическа дейност в социалното предприемачество, посочват липсата на достъпно финансиране на стартовата фаза.
  - 9 юли 2018 година, Бургас
  На 9 юли 2018 година в конферентната зала на бизнес център Флора се проведе информационна среща на тема „Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и по проект ИНОВЕНТЪР“. В срещата взеха участие представители на микро и малкия бизнес в града, неправителствения сектор и обучителни институции.
  Експертите Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска представиха информация за досешните дейности, постигнатите междинни резултати, както и модулите на обучителната програма по социално предприемачество, с детайли относно съотвествието й с националната и европейска квалификационни рамки. Г-жа Елка Тодорова насърчи участниците да се включат в дискусията, като сподели опита на социалните предприятия, членове на НФРИ – водещ партньор по проекта. Ценни идеи, с принос по проекта, бяха предложени от малкия бизнес в сферата на туризма и услугите. Те бяха свързани с начина на популяризиране на пилотната фаза за тестване на обучението по социално предприемачество. Според тях много е важно как ще се проведе присъствената част от обучението, което иначе основно ще става он-лайн. Дискутираха се и формата за набиране на местни добри практики на социални предприемачи, които да бъдат ползвани като примери по време на обучението.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

  Работна среща на екипа на НФРИ, Русенски университет и наблюдаващия партньор Вивес по проект INNOVENTER
  27.06.2018

  На 27 юни 2018 г. се проведе работна среща между обучителите от страна на НФРИ, представителите на академичната общност – доц. Даниел Павлов от Русенския университет „ Ангел Кънчев” и от наблюдаващия партньор Вивес проф. Джоузеф Таверние и проф.Рон Бейрънс.
  Белгийските наблюдатели дадоха своите препоръки за мрежата на Innoventer в България като много положителна. По отношение на материала на курса направиха някои коментари с цел оптимизиране - включване на подробен графичен материал за повишаване на интереса към модулите и включване на кратки видеоклипове с дидактическа цел като най-ефективни.
  Фокусът да бъде върху различията с традиционното предприемачество и спецификата на социалното предприемачество. Трябва да се обърне внимание на измерването на социалното въздействие, което става все по-важно.
  Предложиха учебната програма да бъде диференцирана за:
  • Средни училища
  • Висши учебни заведения
  Като обучението може да включва модулите, които вече са на разположение на уебсайта.
  След като направиха кратък преглед на всички модули от обучителната програма, беше предложено акцент да се даде на модулите 1,2,3 и 10, 11, 12 14.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

  Работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU
  29.06.2018

  В периода 26-27 юни 2018 в София се проведе двудневен интензивен работен семинар на тема „Обучителна програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU“ по проект INNOVENTER с представители на държавни институции, учители и преподаватели, работодатели и предприятия на хора с увреждания.
  По време на експертната среща Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска от екипа на НФРИ (водещ партньор на проектния консорциум INNOVENTER) представиха концепцията, целите и очакваните резултати от INNOVENTER, както и идеята за разработване на обучителната програма по социално предприемачество.
  Партньорите от Русенския университет „Ангел Кънчев“, се включиха активно в дискусията и запознаха участниците с идеята при разработването на обучитилната програма.
  Полезен поглед към обучителната програма “INNOVENTER” по социално предприемачество бе поднесен от проф. Джоузеф Таверние (бивш Министър на здравеопазването на Белгия и преподавател в наблюдаващия партньор – VIVES, Белгия). Другият представител на VIVES – проф.Рон Бейрънс обогати семинара с представяне на добри практики/казуси за социално предприемачество, начини за придобиване на знания, умения и компетентности по предприемачество – през опита на Белгия; разлики предприемач-социален предприемач.
  Дискусията протече по обхвата и методиката на обучителната програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU
  Всички участници поднесоха насърчаващи препоръки и допълнения към обучителната програма по социално предприемачество INNOVENTER, обучителните материали и интерактивната форма на обучение с пожелание за успешен старт на обученията.
  Доц. д-р Даниел Павлов от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf
  Участниците изразиха своя интерес към мобилната платформа за електронно обучение по социално предприемачество, публикувана на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.
  През есента на 2018 се планират първите обучения по представената учебна програма.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

 • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
 • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
  21.06.2018

  Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
  Къде и кога?
  4 ЮЛИ 2018 г., София
  3 ЮЛИ 2018г., Благоевград
  9 ЮЛИ 2018 г., Бургас
  Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за Практическо въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕCVET) и нейното приложение в обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
  11.06.2018

  НФРИ проведе три информационни работни реши за практическо въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕCVET) и нейното приложение в обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР:

  • 5 юни 2018 г., София

  • 6 юни 2018 г., Благоевград

  В Благоевград участниците активно участваха в дискусията и предложиха да бъде поканена българската православна църква в следващите срещи, като инситуция, която може да бъде пример в социалното предприемачество. Като подходящ партньор беше идентифициран Югозападния Университет, по-специално с неговите Стопански факултет и факултета по Социология, в чиито програми би могло да залегнат темите от обучителната програма на проекта.

  • 8 юни 2018 г., Бургас

  Лектори бяха експерт-обучителите Елеонора Негулова и Цветка Петралийска.
  Участниците одобриха необходимостта от такова обучение по социално предприемачество в съответствие с Националната квалификационна рамка (което съответствие и оценка са същите като Европейската квалификационна рамка).
  Дискусията се проведе основно по отношение на профила на професията "социално предприемачество" и нейната роля в малките и средните предприятия / МСП / и НПО. Беше отчетена възможността материалите по обучението да се използват във връзка с приложението на новата Наредбa №12.
  В Бургас беше полезно мнението на студентите по специалност "социална педагогика" по темата на дискусията.

  --------------------------------------------

  Експертни работни срещи по проект INNOVENTER за ECVET/EQF/NQF
  04.06.2018

  Националната федерация на работодателите на инвалиди проведе две експертни работни срещи по проект INNOVENTER на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“ по проект INNOVENTER.
  Работните срещи се проведоха на 30-31.05.2018 г. в гр. София, в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел. Участие в работните срещи взеха:
  • представители на държавни институции, учители и преподаватели.
  • представители на работодатели и предприятия на хора с увреждания.
  Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия и местни власти. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея, които да бъдат качени в интернет на свободен достъп. Събитията бяха организирани в рамките на дейност 3.1.4 от проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество – INNOVENTER“.
  Елка Тодорова – ръководител на проекта откри и двете работни срещи. Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска представиха проекта INNOVENTER, а след кафе паузата стартира експертната дискусия по изискванията ECVET/EQF/NQF.
  Доц. д-р Даниел Павлов от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представи накратко получената обратна връзка от експертните срещи по ECVET проведени от Русенския университет в град Русе и интереса към учебната програма по социално предприемачество, която е приложима, съгласно Наредба 12.
  Илия Гаралиев от МТСП приветства идеята за създаване на ДОС по специалността Социален предприемач.
  Всички участници изразиха интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите.
  Темата предизвика интерес и оживена дискусия като бяха обсъдени различни гледни точки и идеи. Повечето участници споделиха опита си в социалното предприемачество. Беше демонстрирано и желание за включване в предстоящите събития по проект INNOVENTER и мрежата на проекта.

  --------------------------------------------

 • Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
 • Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
  31.05.2018

  Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
  Къде и кога?
  5 ЮНИ 2018 г., София
  6 ЮНИ 2018 г., Благоевград
  8 ЮНИ 2018 г., Бургас
  Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg

  --------------------------------------------

  Втора среща по проекта INNOVENTER – 24-25 април 2018 г., Тирана
  30.04.2018

  Представители на Националната федерация на работодателите на инвалиди, взеха участие във втората партньорска среща по проект INNOVENTER на 24-25 октомври 2017 г. в Тирана, Албания. Участници от екипа на НФРИ бяха Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска. Те представиха изпълнените от екипа на федерацията до момента задачи по работни пакети, свързани с разработка и разпространение на информационни материали, обратна връзка с работодателите и други.
  Основната цел на проекта е да се създаде учебна програма по социално предприемачество и модули към нея. Освен тях, ще бъдат предоставени и допълнителни спомагателни обучителни материали. Цялата тази информация ще бъде достъпна на български език, качена на мобилна и онлайн платформи за обучение на свободен достъп.
  Очаква се до есента на 2018 г. модулите по социално предприемачество на български език, заедно с допълнителните обучителни материали, да са качени он-лайн на уебсайта на проекта innoventer.eu, след което ще започне провеждането и на самите обучения.
  Проект INNOVENTER се реалира по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

  --------------------------------------------

 • НФРИ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОВЕНТЪР С УЧАСТИЕ С ЩАНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • НФРИ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОВЕНТЪР С УЧАСТИЕ С ЩАНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  19.04.2018

  В периода 16-18 април в гр. София, се проведе Седмия европейски форум за социално предприемачество, значимо събитие от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. През годините форумът в България се утвърди като успешна инициатива и практика, с цел насърчаване на потенциала на социалните предприятия в страната и чужбина, обмяна на Форумът бе съпътстващ с международна конференция по социална икономика на тема: „Социалната икономика за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се проведе по същото време в Бояна с участието на социалните министри от страните-членки на ЕС в този ден.
  Основната част от програмата на този форум бе изложението на изделия и услуги, изработени и предлагани от социалните предприятия. В голямата изложбена зала на хотел „Маринела” бяха представени повече от 100 социални предприятия от България, Испания, Италия, Словения, както и Одринската организация на хора с увреждания в Турция.
  Националната федерация на работодателите на инвалиди беше представена със свой щанд в експозиционната зала на форума в хотел Маринела. В продължение на три дни федерацията запозна посетителите с дейността си, както и с проекта Иновентър по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г. Акцент в разговорите бяха възможностите за включване в обучителната платформа по проект Иновентър.
  Сред посетителите на щанда бяха и представители на организации от Испания, Франция, Италия и Турция. Те също получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с идеята на проекта за иновативна програма за професионално обучение и стартиране на обучителен курс по социално предприемачество, базиран на системата ECVET, както и онлайн обучителна платформа и мобилно приложение за дистанционно учене с база данни с успешни практики, видео материали и полезни ресурси. Разбира се, най-многобройни бяха посетителите от България, които и през трите дни имаха възможност да разглеждат щандовете на изложителите и да закупуват стоки, произведени от социални предприятия и трудово-производителни кооперации, в които са разкрити работни места за хора с увреждания.
  Участието в Седмия европейски панаир за социално предприемачество допринесе за ползотворни контакти за включване на потенциални обучаеми в иновативния курс по социално предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение по проекта INNOVENTER. По този начин федерацията създаде предпоставки за популяризиране на създадената иновативна програма за професионално обучение и включване на повече заинтересовани участници в онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене по INNOVENTER.

  --------------------------------------------

 • Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София
 • Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София
  27.10.2017

  Националната федерация на работодателите на инвалиди, водещ партньор на проекта INNOVENTER по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, организира срещата за началото на проекта на 26-27 октомври 2017 г. в София.
  По време на първата международна среща на партньорите бяха обсъдени концепцията за проекта, целите, очакваните резултати, целевите групи и основните дейности. Бяха приети Стратегия за качество, Комуникационната стратегия и Комуникационния план, Стратегия и плана за разпространение, Вътрешна комуникационна платформа и система за архивиране на документи, Двустранните споразумения, Първи план за действие за изпълнение на проекта и др. документи.

  --------------------------------------------

  Информационен ден за управление на проекти по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, организиран от Националното звено - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 4 октомври т.г. в София
  04.10.2017

  НФРИ като бенефициент по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г., взе участие в Информационния ден за управление на проекти по програмата на 4 октомври 2017 г. в Кооп Хотел – София. Участие в срещата взеха Е.Тодорова – председател на НФРИ и Станислава Тончева – сътрудник в НФРИ.
  Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион от три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония.
  Целта на Информационния ден беше да представи изискванията на Програмата за изпълнение на проекта, включително системата за контрол на първо ниво и националното съфинансиране, както и да предостави подкрепа на всички бенефициенти, участващи в одобрените проекти-
  НФРИ работи по проект INNOVENTER по Програма „Балкани – Средиземно море“ по приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“ за създаване на условия за партньорство в осъществяването на дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  --------------------------------------------

  НФРИ водещ партньор по проект INNOVENTER
  15.09.2017

  На 1.09.2017 г. започна работата по проект Иновативни професионални обучения по предприемачество (INNOVENTER) по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г.
  Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион от три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония.
  Координатор е Националната федерация на работодателите на инвалиди (София). Партньори по проекта са Русенски университет "Ангел Кънчев" и Асоциация "Мария Кюри" (България), Albania Community Assist (Албания), DYEKO - Support Network for Entrepreneurship and Social Economy (Гърция), Management Consulting Association MCA2000 (Македония) и Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Кипър). Общият бюджет на проекта е 833 110,76 евро. Неговата цел е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на малки и средни предприятия и развитие на предприемачеството чрез въвеждане на социални аспекти.
  Първата среща на консорциума по проекта се проведе през м.октомври 2017 г. в гр. София.
  Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

  --------------------------------------------

 • Европейски проект “INNOVENTER”– концепция, цели, очаквани резултати