Партньори - социално отговорни общини и работодатели

Община Пирдоп - пример за добро отношение към хората с увреждания

Кметът на Пирдоп Антоанета Илиева беше поканена да вземе участие по темата "Модели на партньорство за социално включване чрез заетост" на 17 юни 2010 г. в София в Националната кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания", организирана от председателя на Националната федерация на работодателите на инвалиди... Изтегли целия материал от тук


Фирма „Стопански дейности КЦМ” ООД, гр. Пловдив е създадена през м. юни 2003 година като дъщерна фирма на частното дружество КЦМ АД ... Изтегли целия материал от тук