Съобщения

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НФРИ

...още

Иновационен форум "Innovation in action" на 22 май 2019

На 22 май 2019 година от 09.30 часа, в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, на ул. “Раковски” №108, ет.2, конферентна зала 4, ще се проведе Иновационен форум...още

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР

...още

Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР

Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020...още

Заповядайте, на Седмия европейски форум на социалното предприемачество от 16 до 18 април в Зала EFE на хотел Маринела, ул.Джеймс Баучер № 100, който за първи път ще се проведе в гр.София!

На изложението може да закупите богато разнообразие от детски дрешки, дамски облекла, уникална билкова козметика, био-продукти, изделия от дърво, саксийни цветя, разнообразни атрактивни сувенири от рисувано стъкло и коприна, разнообразни арт изделия и други....още

Подкрепете социалната кауза на Ателие „Хефест”, гр.Пазарджик

...още

Правила за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“ със срок на кандидатстване до 31 октомври 2017 г.

...още

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

На 31 май 2017 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния за президентската институция абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”....още

Семинар за подкрепена заетост

Националната федерация на работодателите на инвалиди, предвид новите промени свързани с Закона за насърчаванена заетостта, организира за своите членове семинар „Модел на подкрепена заетост за хората с увреждания” на 31 януари 2017 г. от 10.30 до 16.00 часа в гр.София, залата на Глобал Консулт БГ ЕООД, гр.София, ул.Цар Асен № 3...още

Стартира схема BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика....още

Формуляр за кандидатстване за участие в пилотно обучение по проект „COACH@WORK“

...още

Мобилно звено за туристически услуги

Глобал Консулт БГ ЕООД – гр.София създаде първото в България мобилно звено за предоставяне на специализирани туристически услуги за трудноподвижни хора. За целта фирмата разпола с нов микробус Мерцедес Спринтер, луксозно оборудван, който разполага с: платформа за инвалидни колички....още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

ИЗБЕРЕТЕ - ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

една инициатива на Националната федерация на работодателите на инвалиди, чиято цел е да представи пред обществеността възможностите и уменията на хората с увреждания и да популяризира продуктите на техния труд чрез богатата производствена гама от асортимента на стоки и услуги представени в БГ портала shop.nfri.bg ...още

Покана за Национален форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания от социалната икономика”

...още

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

...още

Покана за посещение на ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 20 март 2014 г. в три отделни събития

...още

ПОКАНА за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания

...още

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ) съвместно със Столична община организира Дни на равните възможности през м.септември 2013г.

...още

ПОКАНА за начална работна среща-семинар «Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания”

...още

ПОКАНА за семинар ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

...още

Каним Ви на 12 ноември 2012 г. 19.00 ч.Зала 1 на Националния дворец на културата На концерт-послание под надслов «И пак тръгни» посветен на 3 декември - Международен ден на хората с увреждания.

...още

На 8 ноември 2012 г. ще се проведе Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния

...още

Съобщение на ЕК, Брюксел, 1510.2012 г. - МСП в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се помогне на възстановяването.

...още

Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” промени своето наименование

...още

Публикувана е Покана за приемане на проектни предложения по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” с краен срок: 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

...още

Програма "Старт на кариерата" 24.07.2012 10:45

От 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта....още

Правителството призна представителство на национално равнище на Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”

...още

Обява - Зъботехническа лаборатория "Да Винчи Дентал Лабор" има свободна позиция за зъботехник с ЕР на ТЕЛК

...още

П О К А Н А

за начална работна среща - семинар «Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, 19 юни 2012 г., София...още

Народното събрание на РБългария прие промени в Закона за обществени поръчки на 12 април 2012 г.

След двегодишна последователна политика на Националната федерация на работодателите на инвалиди и съвместни действия със сродни организации за промени в ЗОП...още

На 11 май 2012 година се проведе Редовното общо събрание на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

По време на заседанието бяха обсъдени Отчета на УС и на КС за дейността на НФРИ за 2011 г., баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2011 г. ......още

На 1.05.2012 г. стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”

На 1.05.2012 г. Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Knowledge Center Social Europe и Сдружение Хоризонти, стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз....още

На 27 април 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Национания съвет

...още

Европейският форум на хората с увреждания търси служител по правата на човека

...още

На 5-6 март 2012 г. в Копенхаген се проведе конференция за достъпност и пълното включване на хората с увреждания

Достъпно общество означава, че повечето хора ще могат да търсят заетост, да получат образование и обучение, и да следват активен социален и икономически живот. Достъпността трябва да бъде разглеждана като инвестиция, водеща до по-висока производителност. Конференцията показа, че достъпността е грижа за всички, не само за хора с увреждания....още

Еврропейска конференция „Социално предприемачество и Европа 2020” в Пловдив на 29 март 2012 г.

Конференцията ще бъде открита на 29 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конкресен център на панаира, гр.Пловдив от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов....още

Еврокомисар Ласло Андор открива панаир на социални предприятия в Пловдив на 29 март 2012 г.

Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор ще открие Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания на 29 март 2012 г. от 10.00 часа в Пловдив, Палата № 6. ...още

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН...още

ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

От 29 март до 1 април 2012 г. в Пловдив, ще се проведе ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ...още

На 15.12.2011 г. ще се проведе заседание на Управителния съвет

...още

04.10.2011 - Гранд Хотел София, зала „София“ - НФРИ - Национален форум на тема "Правото на труд – път към достоен живот"

Национален форум на тема „ Правото на труд – път към достоен живот“ се проведе на 04.10.2011 в Гранд Хотел София, зала „София”. Организатор на събитието бе Национална федерация на работодателите на инвалиди, България....още

На 23 юни 2011 г. в офиса на федерацията се проведе Семинар «Указания при разработване на проекти по схемата „Шанс за всички” с членовете на НФРИ

...още

На 14.06.2011 г. на страницата на Агенцията за социално подпомагане беше пуликувана новата схема за специализирани предприятия

...още

...още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

На 05.11.2010 г. стартира Проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

...още

Покана за Първо национално изложение „Дни на равните възможности”

Националното изложение Дни на равните възможности ще бъде отворено за посещение в периода от 28 – 30 септември 2013 г., ежедневно от 10.30 ч. до 18.00 часа ...още