Съобщения

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

На 31 май 2017 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния за президентската институция абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”....още

Стартира схема BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика....още

Формуляр за кандидатстване за участие в пилотно обучение по проект „COACH@WORK“

...още

Мобилно звено за туристически услуги

Глобал Консулт БГ ЕООД – гр.София създаде първото в България мобилно звено за предоставяне на специализирани туристически услуги за трудноподвижни хора. За целта фирмата разпола с нов микробус Мерцедес Спринтер, луксозно оборудван, който разполага с: платформа за инвалидни колички....още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

ИЗБЕРЕТЕ - ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

една инициатива на Националната федерация на работодателите на инвалиди, чиято цел е да представи пред обществеността възможностите и уменията на хората с увреждания и да популяризира продуктите на техния труд чрез богатата производствена гама от асортимента на стоки и услуги представени в БГ портала shop.nfri.bg ...още

Покана за Национален форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания от социалната икономика”

...още

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

...още

Покана за посещение на ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 20 март 2014 г. в три отделни събития

...още

ПОКАНА за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания

...още

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ) съвместно със Столична община организира Дни на равните възможности през м.септември 2013г.

...още

ПОКАНА за начална работна среща-семинар «Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания”

...още

ПОКАНА за семинар ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

...още

Каним Ви на 12 ноември 2012 г. 19.00 ч.Зала 1 на Националния дворец на културата На концерт-послание под надслов «И пак тръгни» посветен на 3 декември - Международен ден на хората с увреждания.

...още

На 8 ноември 2012 г. ще се проведе Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния

...още

Съобщение на ЕК, Брюксел, 1510.2012 г. - МСП в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се помогне на възстановяването.

...още

Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” промени своето наименование

...още

Публикувана е Покана за приемане на проектни предложения по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” с краен срок: 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

...още

Програма "Старт на кариерата" 24.07.2012 10:45

От 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта....още

Правителството призна представителство на национално равнище на Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”

...още

Обява - Зъботехническа лаборатория "Да Винчи Дентал Лабор" има свободна позиция за зъботехник с ЕР на ТЕЛК

...още

П О К А Н А

за начална работна среща - семинар «Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, 19 юни 2012 г., София...още

Народното събрание на РБългария прие промени в Закона за обществени поръчки на 12 април 2012 г.

След двегодишна последователна политика на Националната федерация на работодателите на инвалиди и съвместни действия със сродни организации за промени в ЗОП...още

На 11 май 2012 година се проведе Редовното общо събрание на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

По време на заседанието бяха обсъдени Отчета на УС и на КС за дейността на НФРИ за 2011 г., баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2011 г. ......още

На 1.05.2012 г. стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”

На 1.05.2012 г. Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Knowledge Center Social Europe и Сдружение Хоризонти, стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз....още

На 27 април 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Национания съвет

...още

Европейският форум на хората с увреждания търси служител по правата на човека

...още

На 5-6 март 2012 г. в Копенхаген се проведе конференция за достъпност и пълното включване на хората с увреждания

Достъпно общество означава, че повечето хора ще могат да търсят заетост, да получат образование и обучение, и да следват активен социален и икономически живот. Достъпността трябва да бъде разглеждана като инвестиция, водеща до по-висока производителност. Конференцията показа, че достъпността е грижа за всички, не само за хора с увреждания....още

Еврропейска конференция „Социално предприемачество и Европа 2020” в Пловдив на 29 март 2012 г.

Конференцията ще бъде открита на 29 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конкресен център на панаира, гр.Пловдив от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов....още

Еврокомисар Ласло Андор открива панаир на социални предприятия в Пловдив на 29 март 2012 г.

Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор ще открие Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания на 29 март 2012 г. от 10.00 часа в Пловдив, Палата № 6. ...още

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН...още

ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

От 29 март до 1 април 2012 г. в Пловдив, ще се проведе ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ...още

На 15.12.2011 г. ще се проведе заседание на Управителния съвет

...още

04.10.2011 - Гранд Хотел София, зала „София“ - НФРИ - Национален форум на тема "Правото на труд – път към достоен живот"

Национален форум на тема „ Правото на труд – път към достоен живот“ се проведе на 04.10.2011 в Гранд Хотел София, зала „София”. Организатор на събитието бе Национална федерация на работодателите на инвалиди, България....още

На 23 юни 2011 г. в офиса на федерацията се проведе Семинар «Указания при разработване на проекти по схемата „Шанс за всички” с членовете на НФРИ

...още

На 14.06.2011 г. на страницата на Агенцията за социално подпомагане беше пуликувана новата схема за специализирани предприятия

...още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

На 05.11.2010 г. стартира Проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

...още

Покана за Първо национално изложение „Дни на равните възможности”

Националното изложение Дни на равните възможности ще бъде отворено за посещение в периода от 28 – 30 септември 2013 г., ежедневно от 10.30 ч. до 18.00 часа ...още