С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги и партньори,

 

Благодарим на всички, които независимо от извънредната епидемиологична обстановка ни се довериха като заявиха своето участие като участници във форумите и изложители на стоки и услуги в събития, в които НФРИ е организатор и/или съорганизатор през м.ноември и м.декември 2020 г.  на планирания Национален форум за социално предприемачество и Европейски и Регионален форум за социално предприемачество в гр. София.

За съжаление, през последните седмици наблюдаваме непрекъснато нарастване броя на заразените с Covid 19, а разрастващата се пандемия оставя своя отпечатък и въздействие върху всяка сфера от нашия живот.

Последните решения на МЗ за ограничаване на разпространението на кризата правят нецелесъобразно провеждането на мероприятията по програмата на форумите.

Като организатор и съорганизатор на форумите, екипът на НФРИ поставя над всичко безопасността и здравето на участниците и техните семейства, поради което се налага да вземем решение за отлагане на събитията за следващата година.

С пожелания за здраве на вас и вашите семейства!

 

Отменят се предвидените събития в София на 11.11.20 и на 30.11.2020 г.

 

            Поради влошаващата се епидемична обстановка с COVID-19, се ОТМЕНЯТ предвидените събития в София:

 

 

  • Национален форум „Приносът на социалните предприемачи в социалната икономика “ в зала Средец, София Хотел Балкан, гр.София от 10.00 часа на 11 ноември  2020 г., с участието на министъра на труда и социалната политика;

 

  • Отбелязване на 20-годишният юбилей на Националната федерация на работодателите на инвалиди “ в зала Сердика, София Хотел Балкан, гр.София от 18.30 часа на 11 ноември  2020 г.;

 

  • Изложение в рамките на Европейската седмица на социалната и солидарна икономика в подкрепа на хората с увреждания от 30.11.20 до 06.12.20 г. в Централен универсален магазин в София от 10.00 часа;

 

  • Церемония по връчване на наградите на Деветия Европейски форум за социално предприемачество в Централен универсален магазин в София на 01.12.20 г. от 10.00 часа;

 

  • 13:00 – 15:00 - Кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“ в залата на Българската стопанска камара в София на 01.12.20 г. от 13.00 ч;

 

  • Научно практическа конференция „Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа – теория и практика“ в залата на Българската стопанска камара в София на 01.12.20 г. от 15.30 ч;

 

  • Конференция в панелите „Социално предприемачество в защита правото на труд на хората с увреждания - регионални предизвикателства в условията на пандемия“ и „Възможности за интеграция на хора с увреждания на пазара” в ЦУМ на 3.12.20 г. от 13.00 ч.;

 

  • Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност“ в ЦУМ, София на 4.12.20 г. от 11 часа;

 

Делови срещи между представители на бизнеса и социалните предприемачи в ЦУМ, София на 4.12.20 г. от 14 часа.