НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Фонд „Социална закрила" ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия....още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

Краен срок: 17.30 ч. на 26.04.2022 г....още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Краен срок: 17.30 ч. на 21.03.2022 г....още

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 31.03.2022 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти ...още

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.:...още

Уебинар на НФРИ за решаване на конкретни казуси по спецификата на специализираните предприятия свързани с промените в данъчното и осигурителното законодателство

На 3 февруари 2022 г. НФРИ организира уебинар за своите членове за разясняване на конкретни казуси по годишното данъчно приключване на 2021 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2022 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия....още

Участие в семинар на ЦКС "Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП"

На 28 октомври 2021 г. се проведе практически онлайн семинар на тема "Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП", организиран от Централния кооперативен съюз, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика. ...още

Девети европейски форум за социално предприемачество – 29 септември – 4 октомври 2021 г.

„Социалното предприемачество създава условия и дава възможност на уязвимите групи да се трудят пълноценно и да разгръщат своя талант, така че да не разчитат на помощи и подаяния, а да се чувстват достойни членове на нашето общество”...още

Девети европейски форум за социално предприемачество – 29 септември - 4 октомври 2021 г., Пловдив

Хибридното издание на Деветия европейски форум за социално предприемачество ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2021 г., в Международен Панаир - Пловдив, палата 11...още

Покана за официално откриване в Пловдив на Деветия европейски форум за социално предприемачество

и участие в конференция на 29 и 30 септември 2021 г. ...още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г....още

Уебинар Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.

На 1 юли НФРИ организира за своите членове специализирани предприятия онлайн семинар: Защита от санкции и промените в административните наказания, които контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат, след промяната на Кодекса на труда от края на 2020 г.” ...ощеВиж всички събития >>