НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Годишната национална награда за социални иновации

Церемонията по награждаването с Годишната национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика) се проведе на 22.12.2022 г. в гр. София....още

Мултимедийнa фотоизложба „През моите и твоите очи“ организирана от Министерството на труда и социалната политика и Програма „Развитие на човешките ресурси” по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания

На 2 декември 2022 г. вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри мултимедийнaта фотоизложба „През моите и твоите очи“....още

По повод Международния ден на хората с увреждания национално представените организации на и за хора с увреждания се срещнаха в Народното събрание на РБългария с народни представители от Комисията по труда, социалната и демографска политика

В Клуба на народния представител бяха представени коледни сувенири и изделия, изработени от различни организации, които депутатите и гостите на Народното събрание имаха възможност да купят с благотворителна цел. ...още

НФРИ организира и проведе Онлайн панаир на социалните предприятия, с участие на 50 изложители на стоки и услуги в периода 14-21 ноември 2022 г. на уеб платформата на Balkan Fair Online balkanfair.online

Онлайн панаира „Социални предприемачи” се проведе в дните 14-21 ноември 2022 г., в рамките на обявената Световна седмица на предприемачеството...още

Обучение по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България

В периода 12-14 октомври 2022 г. продължи обучението по Проект „Възход“, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България, финансиран от Европейския форум на хората с увреждания и Фондация СИТИ....още

Университетски бизнес форум на Софийския университет „Кл.Охридски” в София

На 13 октомври 2022 г. в Софийския университет „Климент Охридски” се проведе Университетски бизнес форум. ...още

Партньори от мрежата на Innogrowth посетиха членове на федерацията на 6 октомври 2022 г.

На 6 октомври 2022 г. група от младежи от Италия, Германия и Белгия бяха на посещение в НФРИ....още

Среща на екипи, работещи по проекти в рамките на Програма "ЕРАЗЪМ+"

На 28.09.2022 в гр.София се проведе съвместна среща на екипи, работещи по проекти в рамките на Програма "ЕРАЗЪМ+". ...още

НФРИ участва в работна среща на мрежата D-WISE и събитие на високо ниво в Брюксел във връзка с член 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания

На 27 септември 2022 г. в Брюксел се проведе работна среща на мрежата D-WISE, чийто член е НФРИ...още

Стартират семинари по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България

В периода 19-21.09.2022 г. се проведоха обученията по Проект „Възход“, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България...още

Работни срещи на управлението на федерацията

В периода 12-16 септември 2022 г. се проведоха обмяна на опит и семинар в с.Мезек и Община Чанаккале с ръководните и контролни органи на федерацията...още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) сключи пет договора с предприятия от НФРИ за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

На 31 август 2022 г. в присъствието на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска, изпълнителният директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов и управителите на класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания подписаха договорите за изпълнение....ощеВиж всички събития >>