НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

На 8 юли 2022 г. стартира партньорството по разработването на нов проект, в който НФРИ да бъде партньор

На 8 юли 2022 г. се проведе онлайн среща между заинтересовани организации от Италия, Испания и България...още

Общо събрание на НФРИ на 27 юни 2022 г. в с.Могилово

На 27 юни 2022 г. в Могилово се проведе заседание на Редовното Общо събрание на НФРИ. ...още

Уебинар „Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат” на 4 юли 2022 г.

На 4 юли 2022 г. НФРИ организира за своите членове уебинар „Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. ...още

Семинар „Конфликти и професионална реализация“ на 29 и 30 юни 2022 г. за работещите от „Мальовица” ЕООД

На 29 и 30 юни 2022 г. в гр.Стрелча, НФРИ организира семинар Конфликти и професионална реализация за работещите в общинското предприятие „Мальовица” ЕООД, гр.Самоков....още

Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. ...още

П О К А Н А за членовете на НФРИ за участие в Редовно Общо събрание на федерацията

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на НФРИ на 27.06.2022 г. от 15.30 ч. в конферентната зала на Мидалидаре хотел и Спа, с. Могилово, Община Чирпан, област Стара Загора, ...още

На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г....още

Семинар „Онлайн присъствие и представяне на бизнеса на специализираните предприятия от системата на НФРИ”

На 30 май 2022 г. в гр.Пловдив НФРИ организира за своите членове семинар „Онлайн присъствие и представяне на бизнеса на специализираните предприятия от системата на НФРИ”....още

Заседание на Организационни комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

На 3 май 2022 г. в качеството си на член на Организационния комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика, председателят на НФРИ взе участие в работата на комитета....още

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

...още

Посещение на експерти от Фондация ONCE, Испания на НФРИ и предприятия от федерацията

В периода 21-23 март 2022 г. експерти от Фондация ONCE, Испания, представители на Мрежата D-WISE бяха на посещение на НФРИ и предприятия от федерацията....още

Работна среща между НФРИ и представители на Факултета по педагокига към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София

На 01.03.2022 г. се проведе онлайн среща с председателя на НФРИ и представители на Факултета по педагогика към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София, катедра „Социална работа”. ...ощеВиж всички събития >>