AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

Фотография

Фотография

На 30 май 2024 г. в гр.София, председателят на НФРИ Е.Тодорова взе участие в събитието AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот и представи темата „Достъпна заетост и трудова среда в мрежата на НФРИ”. Е.Тодорова представи пред участниците мрежата от специализирани предприятия на НФРИ, секторите на развитие и опитът в осигуряването на устойчиви работни места.

Организатор на събитието е Института за социални услуги в общността, който е партньор в международния проект AccessibleEU –Европейски ресурсен център за достъпност, финансиран от Европейската комисия, с участието на държавите членки на ЕС. (https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/index_en.).