04.10.2011 - Гранд Хотел София, зала „София“ - НФРИ - Национален форум на тема "Правото на труд – път към достоен живот"

Национален форум на тема „ Правото на труд – път към достоен живот“ се проведе на 04.10.2011 в Гранд Хотел София, зала „София”. Организатор на събитието бе Национална федерация на работодателите на инвалиди, България.

Приветствия прочетоха: Елка Тодорова – председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди, Валентина Симеонова, Заместник министър на труда и социалната политика, Светлана Ангелова, Заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика, Народното събрание, Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България

Участие във форума взеха и Минчо Коралски, Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, който представи презентация на тема “Дългосрочна стратегия за заетост 2011 – 2020“, Красимир Коцев, Председател на Националния съвет на хората с увреждания в България с презентация на тема „Ролята на национално-представителните организации в създаването и изпълнението на политиките по заетостта на хората с увреждания“, Иван Нейков, Председател на Балканския институт по труда и социалната политика с презентация на тема „Корпоративна социална отговорност в процеса на осигуряване на работни места за хора с увреждания“, Ивайло Найденов, държавен експерт в Дирекция „Политики на пазара на труда“ на Министерството на труда и социалната политика с презентация на тема „Подкрепа на заетостта на хората с увреждания чрез ОП“Развитие на човешките ресурси“ и други експерти и представители на заинтересовани страни.

От името на Националния алианс за социална отговорност, изказване по темата „Добри практики за заетост и социални услуги за заетост за повече и по-добри работни места. Посредничество и асистиране при наемането на хора с увреждания.“ направи г-н Георги Георгиев, председател на Националният алианс за социална отговорност и член на борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - EASPD. От името на EASPD, участваха още и двама експерта: Майкъл Барет - член на комисията по заетостта към EASPD, Фондация Cope – Ирландия, с презентация на тема “Европейската рамка за достойна заетост на хората с увреждания“ и Винсент Бордж, представител на Министерството на образованието в Малта, с презентация на тема “Подпомагане на заетостта на хората с увреждания – пътят напред“.