ПОКАНА за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания

ПОКАНА

за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование"

Агенцията за икономическо развитие Варна стартира изпълнението на проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование", финансиран от Община Варна.

Целта на проекта е да подготви възрастни хора с физически увреждания за бъдещата им реализация. Чрез техниките на неформалното обучение ще се повишат уменията на целевата група в областта на социалното предприемачество и успешната работа по оперативни програми и усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския Съюз.

Ползватели на проекта са 20 възрастни хора с физически увреждания.

Основните дейности по проекта са свързани с провеждането на обучения на теми: „Професионално ориентиране. Социално предприемачество" и „Работа с оперативни програми и усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС". Участниците в целевата група ще бъдат запознати с възможностите и формите за работа в  социални предприятия, нормативната база за разработване на проекти, оперативните програми, практически насоки при разработване на проекти и др.

Графикът с дати и място на обученията  за периода юли – октомври, 2013г. е както следва:

Наименование на обучението

Дата на провеждане

Място на провеждане

1

"Професионално ориентиране и Социално предприемачество"

 

24 юли 2013г.

 

В гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 3 - в Дома на културата на слепите

 

2

„Запознаване с национални и европейски оперативни програми за финансиране на проекти от Структурните фондовена ЕС"

 

21 август 2013г.

 

3

"Практически насоки за разработване на проектно предложение. Най-често допускани грешки при разработване на проекто-предложение"

 

25 септември 2013г.

 

4

„Запознаване с добри практики и проекти на сдружение „Агенция за икономическо развитие Варна"

 

9 октомври, 2013г.

 

Участието  в обученията е безплатно!  За повече информация и регистрация –  на ел.поща  office@veda-bg.eu;r.vasileva@veda-bg.eu ; тел. 0896/218- 177 – Радостина Василева

 

Публикувано от: Агенция за икономическо развитие Варна