Покана за посещение на ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 20 март 2014 г. в три отделни събития

Покана за посещение на ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 20 март 2014 г. в три отделни събития. Моля запознайте се с програмата на форума.