Европейският форум на хората с увреждания търси служител по правата на човека

Европейският форум на хората с увреждания търси служител по правата на човека http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc=29619