П О К А Н А НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ПРИНОСЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА“ зала Средец, София Хотел Балкан, гр.София 10.00 часа на 11 ноември 2020 г.

Каним за участие своите членове, представители на държавни и местни власти, работодатели, екипи на специализирани предприятия, организации на и за хората с увреждания, експерти и специалисти, работещи по темата, и всички заинтересовани лица.

            Пандемията от COVID–19 предизвика икономическа и социална криза, която не се ограничава само до периода на извънредното положение и доведе до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности. Социалните ограничения доведоха до кризи в социалния живот на хората, в бизнеса, в дейността на всички институции и организации, които изпитват сериозни затруднения да се адаптират към предизвикателствата на днешния ден. Една от групите най-силно засегнати са субектите на социалната и солидарна икономика.

            Целта на събитието е изграждане и подкрепа на съществуващи ефективни мрежи между заинтересованите страни и  повишаване на информираността за социалната икономика на регионално и местно ниво и представяне на приноса  на социалните предприемачи в социалната икономика. Форумът ще даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на партньорства по темата.

            Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към развитие на социалното предприемачество за осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие условията на пандемия от COVID 19, в това число държавна подкрепа.

            Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и социалната политика, зам.-министри, директори на дирекции и други от Министерството на труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, представители на европейски организации и партньори от Балканите.

            Предвид въведените противоепидемични мерки по Covid-19, ще бъде гарантирано спазването на изискването за осигуряване на физическа дистанция по време на форума. 

 

            Участието си в събитието може да заявите на е-поща nfri@abv.bg.

            Контакти: Камелия Иванова, тел. 0884 000 881