Фондация Сити (Citi) инвестира нови 250 000 долара в регионалната програма, подкрепяща младежи с увреждания в Централна Европа

Втората фаза на програмата за правата на младежите с увреждания „Възход“ ("Ascend") ще бъде реализирана в България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия през 2023 г.

Днес, Фондация Сити обяви нова инвестиция от 250 000 долара в успешната програма „Възход“, която се изпълнява от Европейския форум за хора с увреждания (ЕФХУ) (European Disability Forum, EDF). Програмата е създадена с цел да съдейства за развитието на организираното движение за правата на хората с увреждания сред младежите в страните от централна Европа: България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия. Новият грант увеличава общата инвестиция в програмата на 500 000 долара.

В новата фаза петте страни ще акцентират върху участието на младежите с увреждания в защита на техните права и на достъпа до образование, професионално обучение и заетост.

“Програмата „Възход“ е част от глобалната инициатива „Пътеки към прогреса“ (“Pathways to Progress”) на Фондация Сити, която има за цел да изгради умения у младежите за трудова заетост и да се бори с проблема на младежката безработицата. Достъпът до образование и професионално обучение са препятствие за младежите с увреждания, които се сблъскват и с физически, и с финансови бариери. Уверен съм, че нашето партньорство с ЕФХУ ще привлече още повече младежи към движението за правата на хората с увреждания, като подобри капацитета на местните организации на хора с увреждания да работят за своите членове", заяви Мунир Нанджи, ръководител на Сити за Централна Европа.

„Активното участие на младежите с увреждания е от съществено значение и гарантира, че движението за правата на хората с увреждания отразява нуждите и надеждите на всички хора с увреждания. В това време на нестабилност, пандемии и нови технологии е по-важно от всякога да продължим да надграждаме постигнатото до момента с този проект. Важната подкрепа от страна на Фондация Сити, за която сме много благодарни, ще ни помогне да гарантираме, че гласовете на младите хора с увреждания ще бъдат отразени в работата ни и ще водят към приобщаващо бъдеще", заяви Янис Вардакастанис, Президент на ЕФХУ. 

В първата фаза на програмата, реализирана през 2022 г., над 700 души преминаха обучения по правата на хората с увреждания, като 82% от участващите бяха хора с някаква форма на увреждане, 55% бяха младежи с увреждания и 54% бяха жени. С проектите, изпълнявани във всяка една от петте държави, специално насочени към местните потребности, инициативата постигна очакванията си за изграждане на движение, което гарантира правата на хората с увреждания, и в частност на младежите със специфични потребности.

Част от участниците в програмата бяха обучени по теми като самостоятелен живот, политика за правата на човека и застъпничество и защита на правата в Европейския съюз. В рамките на проекта Румъния проведе задълбочено национално изследване сред 200 младежи с увреждания. Словакия използва възможността за създаване нов имидж на Словашкият съвет за хора с увреждания, докато Чехия се фокусира върху обучения по жестов език за приятелите и семействата на хора, които са глухи или със слухови увреждания. При обученията в България се акцентира върху изграждане на капацитет за защитата на правата на хората с увреждания и уважението към тях, вече достъпен и нов уебсайт на Националния съвет на хората с увреждания. В Унгария в основата на реализацията на проекта бяха интерактивните обучения по политика, програмиране и други теоретични теми. Група младежи също посетиха Брюксел, за да участват в няколкодневната конференция за младежта и човешките права в Европа. ЕФХУ изпълнява проекта в партньорство с пет национални организации, които равнопоставено се ползват от гранта за подкрепа на целите на програмата на местно ниво.
 

  1. България: Националния съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ).
  2. Чехия: Националния съвет на хората с увреждания в Чехия, или Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR).
  3. Унгария: Унгарския национален съвет на федерациите на хората с увреждания, или Hungarian Association for Persons with Intellectual Disability (ÉFOÉSZ)
  4. Румъния: Румънския национален съвет за увреждания, или Consiliul National al Dizabilitatii din Romania (CNDR).
  5. Словакия: Словашкия съвет за хора с увреждания, или Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP).

 

 

# # #

Фондация Сити

Фондация Сити (Citi Foundation) работи за насърчаване на икономическия прогрес и подобряване на живота на хората в ниско-доходните общности по целия свят. Инвестираме в усилия, които увеличават финансово приобщаване, като подпомагаме възможностите за работа за младежта и преразглеждаме подходите за изграждане на икономически стабилни общности. Подходът „Повече от филантропията" на Фондация Сити използва огромния опит на организацията и нейните експерти да изпълняват мисията си и да стимулират мисленето в областта на лидерството и иновациите.

Сити

Сити (Citi) е водещ партньор в банковия сектор за компании с трансгранични операции, глобален лидер в управлението на финансите и лидер на местния пазар в Съединените щати. Cити работи в близо 160 страни и юрисдикции, като предлага на корпорации, правителства, инвеститори, институции и физически лица широк спектър от финансови продукти и услуги.

Европейски форум за хората с увреждания

Европейският форум на хората с увреждания (ЕВХУ) /European Disability Forum (EDF) е организация на хората с увреждания, която защитава интересите на над 100 милиона хора с увреждания в Европа. ЕФХУ е независима неправителствена организация (НПО), която обединява представителни организации на хора с увреждания от цяла Европа. ЕФХУ се управлява от хора с увреждания и техните семейства и е силен обединен глас на хората с увреждания в Европа. Допълнителна информация може да бъде намерена на www.edf-feph.org | Twitter: @MyEDFTop of Form

Допълнителна информация за програмата