В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.

Участие във Форума ще вземе и г-н Никола Шмит, комисар в областта на работните места и социалните права.

По време на събитието ще бъдат дискутирани теми, свързани с мястото и ролята на социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика, и в контекста на европейската перспектива.

Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална икономика ще бъде част от дискутираните въпроси, както и финансиране на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Предвижда се на Форума да се направи директна среща между компании и предприятия от реалния сектор и социалните предприятия, за да се създадат възможности за обмяна на идеи как могат взаимно да са си полезни двете страни, включително и финансово.

В рамките на Европейския форум за поредна година субектите на социалната и солидарна икономика ще имат възможност да представят своята дейност (щанд и/или работилница) в палата № 11, ще бъдат създадени възможности за неформален обмен на мнения и работа в мрежа.

Като успоредно събитие на форума на 20 юни 2022 г. ще се проведе на международна конференция/дискусионен на тема: „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“, на която ще бъдат обсъждани важни теми за развитието на социалната икономика в европейски и национален контекст.

Откриването на форума ще бъде на 20 юни 2022 г., които ще се проведе в периода 20-23 юни 2022 г.

Каним членовете на федерацията за участие, както в изложението в палата № 11, така и в предвидените дискусионни форуми и кръгли маси в рамките на Форума, който ще се проведе в периода 20.06.-23.06.2022 г.

При проявен интерес е необходимо да заявите участие в изложението (щанд и/или работилница) в срок до 23.05.2022 г. на nfrisofia@abv.bg  като посочите необходимата Ви изложбена площ (в кв.м.) за представяне на Вашите продукти и/или

услуги, както и координати за връзка (наименование на юридическото лице, лице за контакт, телефон за връзка и електронна поща).

По възможност може да изпратите кратък видео материал и/или презентация за Вашата дейност и/или добри практики, с цел популяризиране преди и по време на събитието.

За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Камелия Иванова тел: 02 986 53 00, експерт подкрепена заетост в НФРИ.