Семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВА И

„ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО” ЕООД, член на НФРИ, е развиваща се компания в областта на социалните услуги. Ние сме едно от малкото в страната дружества, което все още осъществява терапия чрез труд на хора с ментални проблеми. Основната ни цел е да подпомогаме рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, посредством активното им включване в трудовия процес. Този вид терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и улесняване на ежедневните му дейности, необходими и важни за него.

Имаме удоволствие да ви поканим на 01.09.2021 г. в гр. София на първия пътуващ семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“

Проектът е финансиран от Фонд Социална закрила и предвижда провеждането на 6 пътуващи семинара в следните градове:

01.09.2021  - София

10.09.2021 – Пловдив

20.09.2021 – Велико Търново

21.09.2021 – Габрово

24.09.2021 – Стара Загора

05.10.2021  – Русе 

 

По време на семинарите ще бъдат осъществявани срещи с представители на бизнеса и работодатели и действащите социални предприятия. Ще представим  примери за други добри практики на европейско ниво  за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, както и възможностите на центровете за защитена заетост като важно звено в процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания. По този начин ще акцентираме върху позитивите, които социалното предприемачество носи, както и върху социалната интеграция и ресоциализация на хората с увреждания. Целта на семинарите е да се популяризира дейността на социалното предприятие, да бъдат привлечени партньори и съмишленици от представители на големите бизнес организации и фирмите в регионите.

 

Приложено представяме покана и програма на първия семинар в гр. София, както и информационна брошура на проекта.

Лектори:

Д-р Марина Стефанова  – дългогодишен есперт „корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика;

Даниела Пеева – дългогодишен есперт „корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика.

 

В случай, че имате въпроси или искате да заявите регистрация, моля свържете се с нас на Office@labourtherapy.com или на 02/9882413

Участието е безплатно, но е необходима регистрация.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако вашите организации разпространят настоящата покана сред своите членове.

 

Очакваме ви както в  София, така и в другите обявени градове.