На 23 юни 2011 г. в офиса на федерацията се проведе Семинар «Указания при разработване на проекти по схемата „Шанс за всички” с членовете на НФРИ