Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира безплатни онлайн обучения

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира серия безплатни онлайн обучения, които ще бъдат в полза на МСП в настоящите условия на епидемична обстановка.

 

            Предстоящите събития ще представят теми, свързани с дигитализация на бизнеса, дигитално брандиране и популяризиране на марката, ръководство за продажби в полза на собственика на малкия бизнес, маркетинг в социалните мрежи, проучване на пазара, намиране и привличане на инвеститори, привличане на клиенти, възможности за финансиране на малкия бизнес, конкурентно предимство, млади предприемачи, ефективен мениджмънт и лидерство, продажби и обслужване на клиенти.

 

            За да бъде програмата максимално подробна и отговаряща на предизвикателствата пред бизнеса в страната, ИАНМСП отправя молба за попълване на специално създадената анкета, в която представителите на бизнеса могат да споделят темите, представляващи най-голям интерес за тях, както и да предложат нови според настоящите им нужди.

 

            Линк към анкетата:

            https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_das23LRUOdpBry5