На 27.02.2020 г. ще се проведе семинар „Особености при наемане на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число по проекти”

На 27.02.2020 г. в София ще се проведе семинар за ръководители на специализирани предприятия, счетоводители и експерти работещи в тях на тема „Особености при наемане на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число по проекти”.

            Лектор ще бъде Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика.

            Освен теоретичната част на семинара,  ще имате възможност на индивидуални консултации и въпроси по различни казуси свързани с темата.

            Моля членовете на федерацията, които проявяват интерес, да заявят участието си в срок до 26.02.2020 г. на е-пощата на федерацията nfrisofia@abv.bg