Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

През 2014 г. проектни предложения ще се приемат от 17 март до 17 април. Документите за кандидатстване ще бъдат налични на 17 март в секция „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет: www.sofiacouncil.bg  На 2 и 3 април 2014 г. /сряда и четвъртък/, от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на СО за 2014 г.
 Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.     

Източник: http://sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76575&nxt=0