ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР

Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР

Кога и къде?

4 ЮЛИ 2018 г., София
3 ЮЛИ 2018г., Благоевград
9 ЮЛИ 2018 г., Бургас

Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg