На 8 ноември 2012 г. ще се проведе Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния

Председателят на федерацията Е.Тодорова е поканена да учасва като лектор в Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния. Конференцията се организира по линия на проект UEmploy - консултации за приобщаване в заетостта - Леонардо да Винчи, Развитие на иновациите, LLP-1-2010-1 RO-LEONARDO-LMP. Е.Тодорова ще представи темата „Заетост на хората с увреждания в България – политики, състояние и добри практики”.

Конференцията има за цел да представи идеи, техники и инструменти, които правят разликата в създаването на динамични, достъпни и безопасни работни места. Конференцията ще покаже как проективни практики за равни взможности в подбора на служители допринасят за качество на продуктите и услугите. Ще бъдат представени иновативни модели за обучение, разработени в рамките на международния проект UEmploy.