На 27 април 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Национания съвет

На 27 април 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Национания съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет