Гласуване на избиратели с увреждания в Избори за Народно събрание 2021

Гласуване на избиратели с уврежданияhttps://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video