Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за ежегодната Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).  При интерес от участие от членовете е необходимо  да се попълни формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119  и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

 Срок за кандидатстване:  16.10.2020 г. 17.30 ч.

 

            Формулярите за участие с декларацията се подават на ел.адрес:  SI_nagrada@mlsp.government.bg