На 14.06.2011 г. на страницата на Агенцията за социално подпомагане беше пуликувана новата схема за специализирани предприятия

На 14.06.2011 г. на страницата на Агенцията за социално подпомагане беше пуликувана новата схема за специализирани предприятия и кооперации "Шанс за всички" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Крайният срок за подаване на проекти от специализираните предприятия е 15 август 2011 г., 16.00 ч.