Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ) съвместно със Столична община организира Дни на равните възможности през м.септември 2013г.

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ), новото наименование на Асоциация “НСКИ, НФРИ и СВИКБ, съвместно със Столична община организира Национално изложение на открито „Дни на равните възможности” на 28-30 септември 2013 г. в гр.София., в рамките на проект „Равни възможности, реализация, развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В изложението неправителствени организации, специализирани предприятия и хора с увреждания ще имат възможността да демонстрират стоки и услуги; умения и таланти. По време на събитието ще бъдат представени:

- организации работещи в подкрепа на хората с увреждания;

- организирани работилници „Аз мога“, където да се демонстрират таланти и умения от самите лица;

- предприемачи, които са хора с увреждания и развиват частен бизнес;

- други субекти на социалната икономика, в това число специализирани предприятия и кооперации.

Към настоящия момент екипът по проекта е в преговори със Столична община за провеждане на изложението на малкия площад пред Народен театър „Иван Вазов” в гр.София и предстои одобрение на скицата

Предвид обстоятелството, че започна ваканционния летен сезон, екипът по проекта се обръща към членовете на Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (колективните членове на НФРИ, НС на КИ и СВИКБ) до 15 август 2013 г. да вземат решение дали ще се включат в изложението, като попълнят регистрационния формуляр и го изпратят на мейла nsrhu@abv.bg или nfri@abv.bg или ns_ki@abv.bg за да бъде изпратена по-подробна информация. За контакти: Стела Костова – 0884 000 881 или Симона Генчева

  • Регистрационен формуляр