МТСП стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика)

МТСП стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика). Необходимо е да се попълни формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

Крайният срок за кандидатстване 30.09.2021 г. 17.30 ч. на ел. адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg