Програма "Старт на кариерата" 24.07.2012 10:45

От 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Програмата дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили.

Работните места по Програмата са в министерства, ведомства, агенции и териториалните им поделения, както и в областни управи и общински администрации. До 17 август 2012 г. в дирекции „Бюро по труда" ще се приемат документи за участие в Програмата, като условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm и Агенцията по заетостта на адрес: http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm, както и във всички бюра по труда