П О К А Н А

П О К А Н А

за начална работна среща - семинар
«Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, 19 юни 2012 г., София

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ
в партньорство с
Knowledge Center Social Europe – Белгия
и
Сдружение „Хоризонти”

Имат удоволствието да Ви поканят на начална работна среща – семинар „Предизвикателства за социално включване чрез професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, която ще се проведе на 19-ти юни 2012 г. (вторник) от 11.00 до 13.00 часа в гр.София, в НС на ТПК - залата на 9 ет., бул.”Дондуков” № 11.

В рамките на работната среща-семинар ще бъдат представени: целите на проекта „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, партньорите по проекта и по-важните аспекти в политиките за осигуряване на заетост на хора с увреждания в България.

Не се дължи такса участие.

За повече информация: тел./факс: 02 986 53 00; е-mail: nfri@abv.bg