Публикуван списък в АХУ и МТСП

На страницата на МТСП   http://seconomy.mlsp.government.bg/ и на страницата на АХУ   https://ahu.mlsp.government.bg/home/ бяха публикувани и предложените от нас позиции на стоки, произвеждани от наши предприятия за предпазване от COVID19 и капацитетните възможности.