Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР

Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“  2014-2020

Къде и кога?

5 ЮНИ 2018 г., София
6 ЮНИ 2018 г., Благоевград
8 ЮНИ 2018 г., Бургас

Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg