ПОКАНА за начална работна среща-семинар «Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания”

25 юли 2013 г., София

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ

в партньорство с Центъра за професионално обучение и рехабилитация в Австрия

Имат удоволствието да Ви поканят на начална работна среща – семинар „Предизвикателства за развитие на онлайн маркетинг в предприятията от социалната икономика”, която ще се проведе на 25-ти юли 2013 г. (четвъртък) от 11.00 до 13.00 часа в гр.София, в НС на ТПК - залата на 9 ет., бул.”Дондуков” № 11.

В рамките на работната среща-семинар ще бъдат представени: целите на проекта «Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания”, партньорите по проекта и по-важните аспекти в политиките за осигуряване на заетост на хора с увреждания в България.

Не се дължи такса участие.

За повече информация: тел./факс: 02 986 53 00; е-mail: nfri@abv.bg