Семинар за подкрепена заетост

16.01.2017 г.

Националната федерация на работодателите на инвалиди, предвид новите промени свързани с Закона за насърчаванена заетостта, организира за своите членове семинар „Модел на подкрепена заетост за хората с увреждания” на 31 януари 2017 г. от 10.30 до 16.00 часа в гр.София, залата на Глобал Консулт БГ ЕООД, гр.София, ул.Цар Асен № 3