Стартира Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика) 2022

Стартира Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика) 2022.

Подробности тук:

https://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119