Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

На 26.01.2012 г. 41-вото Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН