Изложение на стоки на социалните предприятия и кооперации 3 - 5 декември 2019 г в София

Фотография

Изложение на стоки на социалните предприятия и кооперации в рамките на ”Регионалния форум за социално предприемачество”

3 - 5 декември 2019 г. от 10.00 до 19.00 часа

в зала сутерен на търговски център в сградата на ЦУМ – северен вход

бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 2 в гр.София.

ВХОД СВОБОДЕН!