СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на участие в Европейски форум за социално предприемачество 22-25 октомври 2020 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

Националната федерация на работодателите на инвалиди съобщава на своите членове, кандидатствали като участници-изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, гр.Пловдив, че проявата няма да се проведе през настоящата 2020 г., предвид невъзможността за осигуряване участието на международните участници в условия на пандемия.