НФРИ проведе два семинара за своите членове

Поради засиления интерес на своите членове НФРИ организира още два семинара през месец юли. Първият - онлайн семинар на тема: „Физическо и ментално здраве в условията на Ковид 19” на 15 юли 2021 и втория на 20 юли 2021 г. в гр.София, на тема: „Отстраняване на грешки от първия конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост към АХУ. Подготовка на качествен стопански проект”.