На 28 януари 2021 ще се проведе Уебинар Възможности за финансиране на специализираните предприятия

НФРИ организира онлайн семинар за ръководители и служители на тема: „Възможности за ползване на финансови инструменти от специализираните предприятия”.

            Семинарът ще се проведе в рамките на два часа на 28 януари 2021 г. от 10.00 до 12.00 часа в онлайн стая чрез платформата zoom.  

            Лектор: Елеонора Негуловапредседател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес

 Регистрацията ще бъде отворена от 9.45 часа на 28 януари 2021 г.

            Желаещите да се включат в обучението могат да се присъединят като последват линка   https://bit.ly/3p7S9B2         

П Р О Г Р А М А

10.00 – 10.30                    Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”

 

10.30–11.00           Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

11.00–11.30                       ПРСР

11.30–12.00                        Възможносит за финансиране на специализираните предприятия чрез Микрикредитиране и финасиране през инструментите на Фонда на Фондовета и

Кратък преглед на отворените покани на Агенцията за хората сувреждания