Еврропейска конференция „Социално предприемачество и Европа 2020” в Пловдив на 29 март 2012 г.

Конференцията ще бъде открита на 29 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конкресен център на панаира, гр.Пловдив от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Представители на Европейската комисия и други европейски институции ще разяснят новите програми, свързани с този сектор от икономиката.

Фокусът на конференцията ще бъде пълно включване на хората с увреждания, чрез заетост. Достъпът до заетост е ключов за едно общество, основано на равните права - повечето хора да имат възможност да работят, да получат възможност за професионално образование и да провеждат активен социален и икономически живот.

Дискусиите ще бъдат насочени към новите възможности, предизвикателства и политики по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания в условията на икономическа криза. В резултат на тези дискусии се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите и начините за осигуряване на заетост на хора с увреждания и свързаните с този процес концепции.

Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия, СЕКОП, Министерство на труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с увреждания, Международен панаир - гр.Пловдив.