Правила за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“ със срок на кандидатстване до 31 октомври 2017 г.

Във файловете в линка по-долу, ще намерите Правилата за условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“, както и образец на заявленията за кандидатстване. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 31 октомври 2017 година в сградата на Администрацията на Президента.

 

По пощенски път изпращайте документите на адрес:

Администрация на Президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

Гр.София 1123

Бул. Дондуков 2

 

По електронен път изпращайте документите на адрес:

priemna@president.bg

За инициативата „Подкрепи една мечта“ 

 

Файловете изтеглете от тук: https://www.president.bg/cat208/Podkrepi-edna-mechta-pravila/