2010 г.

Участие тази година в общото представяне на НФРИ и НС на КИ взеха общо 15 специализирани предприятия, от тях 11 членове на НФРИ. Това са: „ПРОЛЕТ” ЕООД от гр.Пирдоп, „РОДИНА -75 – И” от гр.Ботевград, „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ” ООД от гр.Пловдив, „АВИС” ЕООД от гр.Казанлък, „МАЛЬОВИЦА” ЕООД от гр.Самоков, „ЛОЗАНА” ЕАД от гр.София, „МЕРЕСЕВ” ЕООД от гр.Стара Загора, „НИЯ– МИЛВА” от гр.Хасково, „ХЪЧИТЕКС” от гр.Пловдив, „ХЕФЕСТ” от гр.Пазарджик и ЕТ „ИРА- МХК” от гр.Казанлък.

експозициите на участниците фирми-изложители от Националната федерация на работодателите на инвалиди

ДЕН НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – 13 МАЙ 2010 г., ПЛОВДИВ.

В «Деня на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания» на 13 май 2010 г. в Международен панаир – Пловдив, палата № 8 работодателските организации на хора с увреждания с подкрепата на МТСП и «Международен панаир» АД – гр.Пловдив организираха следните посещения:

11.00 ч. – Представяне на колекциите на участниците - специализирани предприятия пред министъра на труда и социалната политика - инж.Тотю Младенов и зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова.

В рамките на изложението на Деня на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, подкрепен от инициативата «2010 – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване», министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и зам.-министъра на МТСП г-жа Валентина Симеонова посетиха Националното изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в палата № 8 на Международния панаир – Пловдив. Придружаващи гости бяха г-н Минчо Коралски – изп.директор на Агенцията за хората с увреждания, г-н Ивайло Иванов – изп.директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Мария Георгиева – регионален директор на Регионалната служба по заетостта – гр.Пловдив.

Г-жа Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди запозна ръководството на МТСП с дейността на изложителите-членове на федерацията: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, МЕРЕСЕВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА, ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП, РОДИНА – 75- И ЕООД – БОТЕВГРАД, МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ, НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, ХЕФЕСТ – ПАЗАРДЖИК, ЕТ ИРА-МХК – КАЗАНЛЪК и ХЪЧИТЕКС ЕООД – ПЛОВДИВ.

След разглеждането на експозицията на федерацията г-н Младенов и г-жа Симеонова останаха силно впечатлени и удовлетворени от видяното.

13.00 ч. - Модно ревю на участниците - специализирани предприятия.

Голям интерес за официалните гости и присъстващите, беше модното ревю на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Модният спекаткъл продължи близо час, а на подиума бяха представени неповторими дизайнерски решения на дамски, юношески и детски облекла на фирмите КТ «Черноморка» гр.Бургас, ТПКИ «Родина» от гр. Варна, ТПКИ «Рила» от гр.Благоевград, ТПКИ «Марица» - гр.Пловдив, ТПКИ «Миролюбец» - Ловеч и специализирани предприятия от Съюза на глухите в България.

14.00 ч. – Кръгла маса на тема: „Възможности за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания”, организирана от национално-представителните работодателски организации на хора с увреждания, която се проведе в Конгресен център, зала „Пресклуб” в „Международен панаир” АД – Пловдив.

Решаването на тези проблеми не е по силите само на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания – се казва в обръщението на участниците във форума. Целта е днес да се ангажира преди всичко помощта на държавата в лицето на нейните органи, за да се създадат условия за равнопоставеност на хората с увреждания в обществото. Въпросите на трудовата заетост на тази категория граждани са особена актуални сега, в Европейската година с бедността, и са важна част от нашата европейска идентичност и принципите, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Възможностите за увеличаване на конкурентноспособността на предприятията, необходимостта от обновяване на техниката, и най-вече нуждата от повишаване на трудовата квалификация на хората - това бяха главните теми в изказванията на участниците. Не по-маловажни обаче бяха и поставените социални проблеми, които правят допълнително трудно битието на хората с увреждания.

Специално за събитието присъства министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов.

Сред официалните лица бяха зам.министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания г-н Минчо Коралски, г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Мария Георгиева, директор на Регионална дирекция по заетостта в гр. Пловдив, г-н Филип Крумов, експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Пламен Гергинов, експерт в министерството на труда и социалната политика, г-н Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и други видни общественици.

В работа на кръглата маса активно участие взеха организаторите на срещата национално представителните работодателски организации на хора с увреждания: г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, г-жа Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди, г-жа Маринела Ангелова, председател на Националния съюз на кооперациите на инвалидите и г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на ТПК.

Във своето встъпително слово министър Тотю Младенов определи срещата като активен и работещ национален форум. В началните си думи той подчерта:

„Приятно изненадан съм - каза той, от това, което видях на изложението в Палата № 8. Продукцията има много добро качество. Похвално е че вашите изделия могат да се видят и на пазарите в Европейския съюз и в страните от Третия свят.

Приветствам и с удоволствие участвам в дебатите на тази „Кръгла маса”. Акцентира върху Стратегия Европа 2020 в която като принцип е заложен повишаването на заетостта и хората с увреждания. Тя включва 4 групи хора - младите до 29 годни, хората над 55, жените, и на основно място хората с увреждания. В следващите дни в Министерството на труда и социалната политика ще бъдат дискутирани възможностите за реализация на хората с увреждания. Приоритет ще бъде поставен и на перспективите за обучение и квалификация. Нека от тези резултати и възможности да се възползвате вие - участниците в този форум.”

Думите на зам.министър Валентина Симеонова бяха още по-емоционални и приветливи. „Днес видяхме една от най-хубавите палати – сподели тя. В условията на криза е важно да се показват такива уникални изработки. Интеграцията на хората с увреждания изисква тъкмо това – да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда”. Тя изтъкна насоките за бъдещата работа по двете основни направления – обновяване на машинния парк на предприятията на хората с увреждания, и разработването на програмата на МТСП за развитието на човешките ресурси.

Изказванията, които последваха бяха критични, но и мъдри. Всеки даваше и препоръка за решение от гледна точка на своя съюз или организация. Както се изрази прекрасно Васил Долапчиев – за съжаление златните времена, когато всеки желаещ и можещ човек с увреждане имаше възможност да се реализира в труда, отминаха. Сега трябва да се търси нов модел, нова национална концепция и Национална стратегия за трудова реализация на хората с увреждания.

В дискусията бяха обсъдени възможностите за осигуряването на заетост и повишаване на конкурентоспособността на хората с увреждания и ангажиране вниманието на обществото с тези въпроси. Участниците в кръглата маса настояха за по-активна държавна подкрепа за решаване на неотложните проблеми при осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания:

* Приемане на Национална стратегия за трудовата заетост на хората с увреждания в Р България.

* Финансова обезпеченост на дейността на специализираните предприятия и кооперации, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания.

* Актуализиране на нормативната уредба, в контекста на новите икономически условия, за подкрепа на специализираните предприятия и кооперации с цел разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания.

Идеите и проблемите бяха много, изключително актуални, интересни и ангажиращи някои от които бяха за:

-създаването на регистър за социално икономическия статус на хората с увреждания. Сега няма такава база данни – не се знае вида и степента на уврежданията;

- за проблема как бизнесът да бъде ангажиран със социалните проблеми на хората с увреждания;

-за обучението и последващата заетост на хората с увреждания;

- за възстановяването на социално-осигурителните вноски;

-за промени в Закона за обществените поръчки;

-за промени в законодателството, задължаващи работодателите за ангажименти към хората с увреждания.

От станалите дискусии национално представителните работодателски организации на хора с увреждания се обединиха до общо Обръщение, което да отправят до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и Министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов.