Национална кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания” София, 17 юни 2010 г.