Четвърти национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, 21-23 април 2010 г., София

Основни организатори на Форума са Национален алианс за социална отговорност, Агенция за Социално Развитие „Вижън” с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и с участието на Министерството на труда и социалната политика и Столична община.

Форумът в София бе четвъртото издание на първото по рода си събитие в национален мащаб, част от Европейския проект Сноубол и програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Албена Атанасова – зам.-кмет на гр.София, Люк Зелдерло – ген.секретар на EASPD, Валентина Симеонова – зам.-министър на труда и социалната политика и Георги Георгиев – председател на НАСО


През дните на работата във форума и обсъждането на основните теми се проведоха няколко уъркшопа.

Водещите лектори в уъркшопа „Компании (предприятия) за заетост на хора с увреждания: Жос Стеркс – Директор, Kleis, Белгия, Ирина Папанчева – Асоциация на социално включване Елка Тодорова - председател на Национална федерация на работодателите на


Наградата на НАСО бе присъдена и връчена на Никола Добрев – изпълнителен директор на „КЦМ 2000” АД – ПЛОВДИВ за цялостната му дейсност в успешно индустриално и инвестиционно развитие и реализирана корпоративна социална отговорност за подобряване на качеството на живот на различни социални групи чрез обособяване на специализирано предприятие за хора с увреждания, член на НФРИ - „Стопански дейности КЦМ” ООД - Пловдив.

Наградата получи Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД – гр.Пловдив


В рамките на Форума, участниците имаха възможността да получат информация и да обменят мнения и опит с експерти от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, представители на Фламандските власти, експерти и предствители на неправителсвените организации от Фландрия..

Във форума взеха участие и членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди Димитър Димитров - управител на "Мир" ЕООД, Иванка Пискова - управител на "Стопански дейности КЦМ" ООД, Пенка Казакова – Център за рехабилитация за хора с увреждания «Хефест» - гр.Пазарджик, г-н Светломир Иванов – управител на «ЧОИ» ЕООД и Георги Филипов – управител на «ГИФ» ЕООД – гр.Варна.