Втори Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България, 6 – 8 октомври 2008 г., гр.Варна

Основни организатори на Форума са Агенция за социално развитие Вижън с подкрепата на Община Варна и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и с участието на Министерството на труда и социалната политика.

Целта на форума бе да фокусира вниманието на доставчиците върху качеството на услугите за хора с увреждания.

В работата на форума се включиха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Община Варна, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето. Също така представители на неправителствени организации на хора с увреждания и доставчиците на на услуги от цялата страна, в т.ч. и Националната федерация на работодателите на инвалиди.

Георги Георгиев – председател на „Агенция за социално развитие Вижън – гр.Варна открива форума


Специален гост бе Люк Зелдерло – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, който запозна аудиторията с европейските политики и иновативни практики за развитие на подкрепата и услугите за хора с увреждания.

от ляво на дясно: Иванка Христова – съветник в Министерство на труда и социалната политика, Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна; Деница Димитрова – народен представител; Люк Зедерло – ген. секретар на Европейска асоциация на доставчиците на услуги на хора с увреждания /EASPD/, Неделчо Михайлов – общински съветник в Община Варна.

В рамките на Форума, участниците имаха възможността да получат информация и да обменят мнения и опит с експерти от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Министерството на труда и социалната политика, Община Варна, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и водещи доставчици на социални услуги от България.