Първи Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България, 1 – 4 октомври 2007 г., гр.Варна

Основни организатори на Форума са Агенция за социално развитие Вижън с подкрепата на Община Варна и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и с участието на Министерството на труда и социалната политика.

Форумът бе първото по рода си събитие за България и бе част от Социалната програма на Община Варна за 2007 г. и програмата на EASPD за подкрепа на доставчиците от нови страни-членки на ЕС. Работата на форума бе насочена към създаване на условия за национално и международно партньорство, създаване на мрежи и участие в европейски структури, повишаване на капацитета на доставчиците на услуги за хора с увреждания, подобряване на условията за осигуряване на разнообразни и качествени услуги за хора с увреждания.

В работата на форума се включиха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Община Варна, Агенцията за хора с увреждания, неправителствени организации, общини и доставчици на услуги.

Голямата награда на Агенция за социално развитие Вижън бе връчена на Люк Зелдерло – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания