2009 г.

29-тият Международен панаир беше открит на 12 май 2009 г. от министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров, който посети и палата № 13, в която се провеждаше VІІ Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Националната федерация на работодателите на инвалиди съвместно с Националния съюз на кооперациите на инвалиди за поредна година организира участието в изложението на членовете си, като в настоящото взеха участие:

КТ ДЕНИЦА – ПЛОВДИВ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, ТПКИ МИР – ДОБРИЧ, ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ – САНДАНСКИ, МИР-И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ, МЕРЕСЕВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА, ПКИ ЙОВА – ОМУРТАГ, ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, ТПКИ БЪЛГАРКА – СЛИВЕН, ТПКИ АЛЕН МАК – ПОПОВО, АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, ЕТ МАРТЕКС – ОМУРТАГ