На 25-26 юли 2013 г. в гр. София се проведе началната работна среща и семинар ”Електронно включване, онлайн присъствие и дигитални компетенции в социалните предприятия на/за хора с увреждания”

Фотография

Фотография
Фотография

НФРИ в партньорство с Центъра за професионално обучение и рехабилитация (BBRZ Ö)- Австрия реализират проект „„Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001.

В рамките на проекта на 25 и 26 юли беше проведена началната работна среща на екипа и експертите по проекта и семинара „Електронно включване, онлайн присъствие и дигитални компетенции в социалните предприятия на/за хора с увреждания”. В рамките на семинара бяха представени:

- целите на проект „„Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”,

- партньорите по проекта;

- кратък преглед на информационните технологии за ел.включване, маркетингово позициониране и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) в предприятията.

Присъстващите представители на специализираните предприятия, членове на федерацията заявиха интерес за участие в дейностите по проекта.

На 26 юли 2013 г. експертите от Центъра за професионално обучение и рехабилитация (BBRZ Ö) – Австрия, Антон Сабо и Роман Вайс посетиха специализираното предприятие «Райна Княгиня – П» - гр.Панагюрище, член на федерацията, а сутринта направиха посещение и в Агенцията за хората с увреждания