Покана за Първо национално изложение „Дни на равните възможности”

Фотография

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

П О К А Н А

Националното сдружeние на работодателите на хората с увреждания като организатор за провеждането на Първото национално изложение „Дни на равните възможности”, съвместно със Столична община, има удоволствието да Ви покани на официалното откриване на ДНИТЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ на 28 септември 2013 г., от 11.00 часа, в централната шатра пред Народния театър „Иван Вазов”, София. Националното изложение на открито „Дни на равните възможности” си поставя за мисия да запознае обществеността с възможностите и способностите на хората с увреждания; да въздейства за промяна нагласите с оглед приемането на тази част от обществото като пълноценна и дейна негова част и да създаде условия за общностни и доброволчески инициативи, допринасящи за развитието на социалния капитал. С това събитие се цели постигането на три ефекта: от една страна популяризирането на резултатите от мерките за социално включване от НПО и специализираните предприятия; от втора страна, прякото участие на хора с увреждания в общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество и от трета страна, активизирането и развитието на доброволчески дух за подкрепа на хора с увреждания посредством разнообразни културни и занимателни дейности, изграждащи връзката между хората и солидарността.

Повишаването на осведомеността и чуствителността към хората с увреждания е важен етап към подобряване на техните условия на живот, засилване на солидарността и толерантността между хората, приемане на различията и изграждане на вътрешния социален капитал в страната.

Фокусът на изложението ще бъде пълно включване на хората с увреждания, чрез заетост. Достъпът до заетост е ключов за едно общество, основано на равните права - повечето хора да имат възможност да работят, да получат възможност за професионално образование и да провеждат активен социален и икономически живот.

Проявата се провежда с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са Българска национална телевизия и Списание 8.

Националното изложение Дни на равните възможности ще бъде отворено за посещение в периода от 28 – 30 септември 2013 г., ежедневно от 10.30 ч. до 18.00 часа, като в голямата шатра ще се провеждат различни сценични изяви.

С уважение,

Елка Тодорова – ръководител проект